Här har vi samlat länkar till olika sidor för företag som sysslar med olika typer av verksamhet inom järnvägssektorn. Har du förslag på ytterligare länkar kan du skicka dem till hans-inge.almgren@nordicinfracenter.se

 • Transportstyrelsen

  På Transportstyrelsens hemsida finns det en hel del nyttig information om bland annat behörigheter för förare, regler inom järnvägen, nationellt fordonsregister, tillståndskrav, olycksstatistik etc.

  TILL HUVUDSIDAN >>

  Behörighetsprövning för förare av järnvägsfordon

  Lagen (2011:725) om behörighet för lokförare trädde i kraft den 1 juli 2011 och från och med den 29 oktober 2011 börjar regler som rör behörighetsprövning för förare av järnvägsfordon att tillämpas.

  Till förarbevis  >>

  Regler inom järnvägen

  Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).  Du kan söka bland föreskrifterna eller se dem i nummerordning. Här finns också de föreskrifter som var gällande den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS). Äldre författningar finns i Banverkets författningssamling på Trafikverket webbplats.

  Till regler för järnväg >>

  Nationellt fordonsregister

  Enligt direktiv från EU ska alla medlemsstater föra ett nationellt register över järnvägsfordon. I Sverige registreras de järnvägsfordon som har ett svenskt godkännande. Krav på registrering gäller alla godkända järnvägsfordon oavsett om de används i nationell eller internationell trafik.

  För att få tillgång till registret kan verksamhetsutövare anmäla sig och få användarkonto och därmed ha tillgång till uppgifter om sina järnvägsfordon.

  Här finns de krav och regler som gäller för registrering av järnvägsfordon:

  Till fordonsregister >>

  Tillstånd och tillståndskrav samt registrering av företag med giltiga tillstånd

  För de företag som önskar utöva trafik på den svenska järnvägsinfrastrukturen finns olika tillståndsformer som Transportstyrelsen kan bevilja:

  • – licens
  • – säkerhetsintyg del A
  • – säkerhetsintyg del B
  • – nationellt trafiksäkerhetstillstånd
  Till tillstånd >>

  Registersökning över järnvägsföretag med giltiga tillstånd

   

  Till registersökning >>

  Registersökning över Infrastrukturförvaltare och Spårinnehavare med giltiga tillstånd

   

  Till registersökning >>

  Registersökning över tillstånd för ECM

   

  Till registersökning >>

  Registersökning för Giltiga tillstånd – utbildningsanordnare och examinatorer

  Nedan kan du söka fram vilka utbildningsanordnare som har tillstånd att bedriva utbildning för förare av järnvägsfordon samt examinatorer.

  Till registersökning >>

  Föreskrifter och vägledningar för omedelbar och årlig rapportering av olycks- och säkerhetsuppgifter som ska rapporteras till Transportstyrelsen

  Här kan du ta del av de föreskrifter och vägledningar som styr vilka olycks- och säkerhetsuppgifter som ska rapporteras till Transportstyrelsen. I dokumenten beskrivs även vilka av uppgifterna som ska rapporteras omedelbart och vilka som ska rapporteras årligen.

  Till föreskrifter och vägledningar >>

  Säkerhetstillsyn

  Transportstyrelsen utför säkerhetstillsyn för att behålla och helst förbättra den höga säkerhet som i dag råder inom svensk spårtrafik.

  Till säkerhetstillsyn >>

  E-tjänster och blanketter från Transportstyrelsen

   

  Till e-tjänster och blanketter >>

  Tekniskt godkännande av fordon och infrastruktur

  En ny infrastruktur eller ett nytt fordon ska vara godkänt av Transportstyrelsen innan det får tas i bruk. Detta gäller även om man har moderniserat eller byggt om ett tidigare godkänt fordon eller delsystem
  Här finns information och regler:

  Till tekniskt godkännande >>

 • Trafikverket

  På Trafikverkets hemsida hittar du bland annat trafikinformation och nyheter från trafikverket.

  Till huvudsidan >>

  Aktuella upphandlingar från Trafikverket

  Denna länk visar aktuella upphandlingar som genomförs av Trafikverket. Här finns även sorteringsmöjligheter på aktuella upphandlingar. Vill du öppna en upphandling för att se detaljerna så måste du registrera ditt företag i deras register. Om du klickar på den aktuella upphandlingen så kommer du direkt till registreringssidan. Registreringen är kostnadsfri.

  Till aktuella upphandlingar >>

  Planerade upphandlingar från Trafikverket

  Inköpstidplanen innehåller planerade upphandlingar de kommande tjugofyra månaderna, med undantag av stora projekt som har en längre planeringshorisont. Nya upphandlingsbehov kan uppkomma med kort varsel vilket gör att dessa inte finns med i planen.

  Till planerade upphandlingar >>

  Styrande och stödjande dokument från trafikverket

  Här kan du söka efter styrande och vägledande dokument utgivna i Trafikverket. Från och med den 5 oktober 2015 är tidigare gällande dokument från före detta Banverket konverterade till Trafikverkets sökfunktion här nedan. För att hitta de konverterade banverksdokumenten anger du dess dokumentnummer i sökrutan ”Titel”.

  Till dokument >>

  Blanketter och mallar tillhörande styrande dokument

  Här finns mallar och blanketter som används för att ta fram underlag, eller för rapportering till Trafikverket som berör planering, styrning och kontroll av anläggningen.

  Till mallar och blanketter >>

  Järnvägsnätsbeskrivningar från svenska infrastrukturförvaltare

  Utöver det järnvägsnät som Trafikverket förvaltar finns många anslutande spårnät. Infrastrukturförvaltarna för dessa nät kan välja att presentera sina järnvägsnätsbeskrivningar på denna sida.

  Till järnvägsnätsbeskrivningar >>

 • Arbetsmiljöverket

  På hemsidan finns allmän information, regler och nyheter från Arbetsmiljöverket.

  Till huvudsidan >>

  Arbetsmiljölagen

  I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

  Till abetsmiljölagen >>

  Arbetstidslagen

  Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

  Till arbetstidslagen >>

  Föreskrifter från Arbetsmiljöverket

  Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett åttiotal föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4. Här går att söka både i bokstavsordning, nummer ordning och via sökord.

  Till föreskrifter >>

  Skyddsombud och arbetsmiljöombud

  Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.

  Till information om skydds- och arbetsmiljöombud >>

  E-tjänster och blanketter från Arbetsmiljöverket

  Här hittar du information om och hänvisningar till Arbetsmiljöverkets e-tjänster och blanketter, sökbara register samt deras publikationer.

  Till e-tjänster och blanketter >>

 • Elsäkerhetsverket

  På elsäkerhetsverkets hemsida kan du bland annat hitta sökfunktioner, nyheter och information till olika intressegrupper avseende elsäkerhetsfrågor.

  Till huvudsidan >>

  Guide till företagsregistrering

  Alla företag som utför elinstallationsarbete på någon annans anläggning måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket och ha ett egenkontrollprogram innan de påbörjar arbetet.

  Till guide >>

  Gällande regler från elsäkerhetsverket

  Elsäkerhetsverkets regler om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Du kan söka efter föreskrifterna på olika sätt. Du kan söka i en lista där föreskrifterna finns i nummerordning eller söka områdesvis.

  Till gällande regler >>

  Anmäl en elolycka eller tillbud

  Du har väl inte glömt bort att anmäla din elolycka eller tillbud? Genom att anmäla olyckan eller tillbudet till Elsäkerhetsverket bidrar du bland annat till ökade kunskaper om hur olika händelser kan förebyggas.

  Till anmälan >>

 • Naturvårdsverket

  På naturvårdsverkets hemsida kan du få information om statistik, regler, nyheter, miljömål och allmän miljöinformation.

  Till huvudsidan >>

  Sveriges miljömål

  Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete.

  Till miljömål >>

  Föreskrifter och allmänna råd

  Naturvårdsverkets författningssamling med sökfunktion och förvalda ämneslistor.

  Till föreskrifter och allmänna råd >>

 • Guiden till Sveriges tåg och järnvägar

  I BANGUIDEN hittar du Sveriges alla järnvägar, från Skåne i söder till Lappland i norr.
  I LOKGUIDEN berättar vi om de som drar – alltså loken.
  I VAGNGUIDEN berättar vi om alla personvagnar och motorvagnar du kan möta när du är ute och reser.

  Till huvudsidan >>

 • Järnvägsjobb och utbildningsvägar

  Den här webbplatsen drivs av Järnvägsentreprenörerna ger information om utbildningar, arbetsuppgifter, skolor, lediga jobb etc.

  Till huvudsidan >>

 • Var befinner sig tåget?

  Tågkartan kombinerar tåginformation från Trafikverket, GPS-data som sänds in av användare av appen Tågtavlan, en databas över Sveriges järnvägsnät och Trafikverkets tågplan för att i realtid beräkna var svenska persontåg och godståg befinner sig. Tågens beräknade positioner stämmer därför inte alltid exakt, men vid goda förhållanden är precisionen hög.

  Till tågkartan >>

 • Försäkringskassan för arbetsgivare

  Här finns information om t.ex sjukskrivningar, bidrag, regler och blanketter.

  Till sidan >>

  Sjukdom eller skada

  Här finns information och blanketter.

  Till information och blanketter >>

  Föräldraledighet

  Här finns information och blanketter.

  Till information och blanketter >>

  E-tjänster för arbetsgivare

  Här finns information och blanketter.

  Till information och blanketter >>

  Säga upp medarbetare

  Här finns information.

  Till information >>

  Medarbetare som ska arbeta utomlands

  Här finns information och blanketter.

  Till information och blanketter >>

  Medarbetare med funktionsnedsättning

  Här finns information och blanketter.

  Till information och blanketter >>

  Blanketter för arbetsgivare

  Här finns ett flertal blanketter ordnade i olika områden.

  Till blanketter >>

 • Skatteverket för arbetsgivare

  Här har skatteverket samlat information som riktar sig till dig som är arbetsgivare eller planerar att anställa personal för första gången.

  Till information >>

  Registrera dig som arbetsgivare

  När du för första gången anställer någon ska du registreras som arbetsgivare. Du behöver vara arbetsgivare om du ska betala ut ersättning för arbete till en betalningsmottagare som inte är godkänd för F-skatt. Det innebär att du kan vara arbetsgivare för både anställda, uppdragstagare och näringsidkare.

  Till registrering >>

  Ditt ansvar som arbetsgivare

  Som arbetsgivare har du en skyldighet att lämna in uppgifter och betala in skatt och avgifter för både din verksamhet och dina anställda.

  Till information >>

  Förmåner

  Förmåner är en skattepliktig ersättning som inte är kontanter, som en anställd får från sin arbetsgivare. För att du som arbetsgivare ska kunna redovisa och betala arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på en förmån måste förmånen ha ett värde.

  Till förmåner >>

  Traktamente

  Traktamente är en kostnadsersättning som du som arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter.

  Till traktamente >>

 • Arbetsförmedlingen

  Anställa med stöd

  Det är många som har svårt att konkurrera om jobben eller som behöver extra stöd. Därför finns det olika typer av anställningsstöd. Det innebär att du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd om du anställer någon som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

  Till anställningsstöd >>

  Räkna ut ersättningsnivån

  Räkna ut hur mycket du som arbetsgivare kan få i stöd vid olika ersättningsformer. Välj önskad ersättningsform i huvudet på sidan och ställ in lönenivån så ser du vilken ersättning arbetsförmedlingen kan bidra med.

  Till sidan >>

  Arbetspraktik

  Arbetspraktik ska stärka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete. Syftet är att få yrkesorientering, yrkespraktik eller arbetslivserfarenhet.

  Till information >>

  Lönebidrag

  Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.

  Till information >>

  Instegsjobb

  Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som är ny i Sverige. Syftet med ersättningen är att underlätta för den arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som han eller hon studerar svenska.

  Till information >>

  Nystartsjobb

  Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige.

  Till information >>

  Särskilt anställningsstöd

  Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd.

  Till information >>

  Traineejobb

  Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en arbetssökande som saknar erfarenhet av ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta rätt kompetens till ditt företag samtidigt som den anställde går en reguljär yrkesutbildning på gymnasial nivå.

  Till information >>

  Yrkesintroduktionsanställning (YA)

  Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som saknar erfarenhet av yrket eller är arbetslös och samtidigt erbjuder honom eller henne handledning eller utbildning. Stöd för yrkesintroduktionsanställning ger arbetssökande möjlighet att lära sig ett yrke och få hjälp av en handledare samtidigt som de har ett arbete med lön. SEKO har nyligen tecknat ett YA avtal.

  Till information >>

  Varsel

  Vid uppsägning eller ändrad sysselsättningsgrad av minst fem anställda i ett och samma län ska du göra en varselanmälan till Arbetsförmedlingen. Det gäller också om antalet uppsägningar beräknas omfatta minst 20 personer under en period av 90 dagar.

  Till anmälan >>

  Blanketter och intyg

  Här finns diverse blanketter, intyg och informationsblad för arbetsgivare.

  Till sidan >>