Trafikverket har lämnat över rapport om underhåll och strategiska maskiner

Trafikverket har nu lämnat över rapporten som berör underhåll och strategiska maskiner till regeringen

Uppdrag 1

I oktober 2016 rapporterade Trafikverket det första deluppdraget om järnvägsunderhållets organisering. Det handlade om besiktningen av järnvägen. Och i januari beslutade regeringen enligt förslaget att Trafikverket ska ta över leveransuppföljning och underhållsbesiktning i egen regi.

Uppdrag 2

Uppdrag 2 gäller försök med järnvägsunderhåll i egen regi i minst ett par geografiska områden.

Ett försök med järnvägsunderhåll i egen regi bör gälla basunderhåll, det vill säga förebyggande och avhjälpande underhåll. Försöken kan bedrivas inom två till fyra områden, motsvarande dagens baskontrakt för underhåll, skriver Trafikverket i slutrapporten till regeringen.

Underhållet sköts i dag inom 34 upphandlade baskontrakt som omsätter 3,5 miljarder kronor per år. Pilotområdena för underhåll i egen regi beräknas omsätta 200–400 miljoner kronor per år. Därmed skulle försöket omfatta upp till 10 procent av basunderhållet.

Trafikverket anser att pilotverksamheten bör organiseras som en resultatenhet inom Trafikverket. Den behöver rekrytera och utbilda 100–200 personer med kompetenser som i dag saknas inom Trafikverket, allt från bantekniker till spårsvetsare. Dessutom krävs maskiner och lokaler. Det kan ta två år innan den nya enheten är redo.

Pilotområdena i bör huvudsak vara inom banklass 2 – stambanor utanför de tre storstäderna, med mycket både person- och godstrafik. Försöken behöver pågå i minst tio år för att ge tillräcklig tid för utvärdering och jämförelse med underhållet i konkurrensutsatta områden.

Utredningen lägger även fram ett alternativt förslag, att Trafikverket tar över underhållet tills vidare i några områden, istället för ett tidsbegränsat pilotförsök. Det skulle ge tydliga signaler och en långsiktig trygghet till marknaden om att de inte kommer ta över mer av underhållet längre fram.

Uppdrag 3

Det tredje uppdraget gäller de järnvägsmaskiner som Trafikverket identifierat ett behov av att kontrollera och i särskilda situationer styra användningen av (både ur beredskapsskäl och för att sänka inträdeströsklar).

Dessa är:

  • TB-lok (snöröjning och bärgning)
  • TC-lok (snöröjning)
  • T44-lok (bärgning)
  • snösmältningsmaskiner
  • snöslungor
  • snötåg
  • spårgående kran (röjning och återställning), typ KIROW
  • QBX-vagnar (ballasttransport).

Det betyder inte att Trafikverket måste äga dessa maskiner men de måste förfoga över dem på ett bättre sätt än de gör i dag

Trafikverket har nu lämnat in uppdraget till regeringen och vidare beslut tas av dem att ta ställning till.

Läs hela rapporten på Trafikverkets hemsida

Anmäl dig till vårt nyhetsmejl

Vi skickar ut mejl när vi lägger upp viktiga och intressanta nyheter för branschen.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

← Gå tillbaka

Fler nyheter