Ny elsäkerhetslag börjar gälla den 1 juli 2017

Ny elsäkerhetslag

Den 1 juli 2017 börjar en ny elsäkerhetslag att gälla. Det förändrar situationen för dig som är företagare, elinstallatör eller yrkesman.
Elinstallatör

Det sker ett antal viktiga förändringar för dig som är elinstallatör.

Företaget tar över ansvaret för överinseende av yrkesmän

De elinstallatörer som idag utövar överinseende över yrkesmän ska inte fortsätta med det på samma sätt som sker idag. Det är istället företaget som genom ett egenkontrollprogram ska säkerställa att personer som utför elinstallationer har rätt kompetens för arbetet och att arbetet faktiskt utförs på rätt sätt m.m. I detta kan elinstallatörer få en särskild roll som företagets elinstallatör för regelefterlevnad.

Företagets egenkontrollprogram styr arbetet

Även om du har en auktorisation ska arbete alltid utföras i enlighet med företagets egenkontrollprogram.

Elinstallatör för regelefterlevnad

Några elinstallatörer kommer att få en ny roll. Alla företag ska nämligen ha minst en elinstallatör som ska vara företagets stöd i arbetet med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med elsäkerhetslagen med tillhörande föreskrifter – en Elinstallatör för regelefterlevnad.

Yrkesman

Från den 1 juli 2017 styrs ditt arbete av den/de företag du jobbar för.

Företagets egenkontrollprogram styr arbetet

Yrkesmän som idag arbetar under överinseende av en elinstallatör kommer efter reformen ingå i företagets egenkontrollprogram istället. Det är genom egenkontrollprogrammet som det avgörs vilka arbeten du får utföra och på vilket sätt.

Arbete ska alltid utföras i enlighet med företagets egenkontrollprogram.

En yrkesman får inte utföra elinstallationsarbeten privat eller utanför ett företags egenkontrollprogram.

Klicka här för att komma till elsäkerhetsverkets hemsida och ta del av hela innehållet.

Anmäl dig till vårt nyhetsmejl

Vi skickar ut mejl när vi lägger upp viktiga och intressanta nyheter för branschen.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

← Gå tillbaka

Fler nyheter