Internationellt intresse för Nässjö och Nordic Infracenter

Från vänster: Torsten Åhman(SparkTrade), Hans-Inge Almgren(projektledare Nordic Infracenter), Pascal Gauthier(marknadsansvarig R.E.P.), Richard Fostier(VD R.E.P.), Torbjörn Trädgård(Bitr. rektor Nässjöakademin) och Lars-Åke Hedman(utbildningsledare för tågförare, Nässjöakademin)

Den 1-4 november fick Nordic Infracenter besök av R.E.P. (Rail Expert Partners) för att se på samarbetsmöjligheter. Från företaget kom Richard Fostier, VD från Malaysia och Pascal Gauthier, marknadsansvarig från Frankrike.

Intervju med Hans-Inge Almgren, projektledare för Nordic Infracenter.

Hur kommer det sig att ni fick detta besök?
– Detta möte är ett resultat av det arbete som påbörjades redan för flera år sedan. Då knöts de första kontakterna med Pascal Gauthier angående eventuella samarbetsmöjligheter mellan Frankrike och Sverige inom järnvägsområdet. Efter en period av mindre intensiva kontakter har nu Nordic Infracenter aktualiserat detta område igen. Samarbetsmöjligheterna har utökats från enbart utbildningsfrågor till att även omfatta export av produkter och samarbeten vid järnvägsprojekt i utlandet, säger Hans-Inge Almgren.

Vilka kom på mötet?
– Med kort varsel lyckades vi samla en grupp av människor från både näringsliv, skola och regionen. Förutom Pascal Gauthier och Richard Fostier från R.E.P kom Torsten Åhman från SparkTrade, Torbjörn Trädgård, biträdande rektor för Nässjöakademien, Lars-Åke Hedman, utbildningsledare för Tågförare på Nässjöakademien, Jonas Ekeroth, VD på Handelskammaren i Jönköping, Mårten Sohlman, branschansvarig för Swerig och Marcus Nordahl, studieledare på Brinellgymnasiet i Nässjö, säger Hans-Inge Almgren.

Vad kommer detta innebära för framtiden?
– Nu gäller det att konkretisera de idéer som har diskuterats och att ta det i en takt som gör att vi får kvalitet i samarbetet. Ett sådant samarbete skulle innebära att de möjligheter som finns i Nässjö, och övriga järnvägssverige, kan få en internationell uppmärksamhet vilket skulle kunna gynna många företags utvecklingsmöjligheter och sätta Nordic Infracenters arbete på den internationella kartan. Vi håller även på att planera ett besök från Kanada avseende utbildningsfrågor i någon form av utvecklingssamarbete, avslutar Hans-Inge Almgren.

 


 

Jonas Ekeroth: ”Ett intressant möte med nya kontaktytor. Alla kontakter som kan leda till en utveckling i regionen är av godo!”

Torbjörn Trägårdh: ”Nässjöakademin ser väldigt positivt på att vara en del i det nätverk som byggs upp med hjälp av Nordic Infracenter. De kontaktytor som skapas innebär ökade möjligheter att gemensamt skapa plattformar för kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen på olika nivåer. På sikt kan detta även innebära att vi nyttjar gemensamma utbildnings/övningsanläggningar för personal från flera länder.”

Richard Fostier: ”I am particularly optimistic on the broad opportunities ahead working together.”

Mårten Sohlman: ”Utifrån SWERIGs synvinkel var det intressant att träffa representanterna från Rail Expert Partners för att diskutera förutsättningarna för de svenska exportföretagen inom järnvägssektorn att exportera till de marknader där REP är verksamma. Det är marknader som är nya och främmande för de allra flesta av SWERIGs medlemmar. Som nästa steg kommer vi att bjuda in Rail Export Partners att hålla ett föredrag vid en av SWERIGs seminariedagar, samt arrangera någon form av samtalsplattform för de som är särskilt intresserade av att etablera kontakter. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med REP, och tackar för möjligheten att träffas hos Nordic Infracenter i Nässjö.”

Anmäl dig till vårt nyhetsmejl

Vi skickar ut mejl när vi lägger upp viktiga och intressanta nyheter för branschen.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

← Gå tillbaka

Fler nyheter