Omfattande arbete igång med nya regler för järnvägen

Nedanstående information är hämtad från Transportstyrelsens hemsida (2017-10-06).

Nu är arbetet igång med att se över och ta fram nya föreskrifter utifrån det fjärde järnvägspaketet på Transportstyrelsen. I juni 2019 träder paketet i kraft. Syftet är att det skall bli ett enklare, billigare och friare järnvägssystem i Europa. Det krävs ett omfattande regelarbete med såväl nya lagar som föreskrifter.

Som planeringen ser ut idag kommer omkring 30 föreskrifter att behöva arbetas fram eller revideras. Det här är en utmaning både för myndigheten och för branschen. Transportstyrelsen vill därför redan nu flagga för att det kommer att krävas tid och engagemang från branschen nästa år om de vill lämna synpunkter på de nya reglerna.

– Många av de nya reglerna är gemensamma för hela EU. Det är ju paketets syfte. Här handlar Transportstyrelsens arbete i första hand om att ta hand om de gemensamma bestämmelserna och att införa dem i våra föreskrifter. Det här arbetet har föregåtts av internationella förhandlingar där både Transportstyrelsen och branschen har varit delaktiga. Och här finns inte längre utrymme för egna vägval, säger Lotta Annerberg som samordnar föreskriftsarbetet på Transportstyrelsen.

I arbetet med föreskrifterna ingår även reglering av delar som inte omfattas av de regler som är gemensamma för EU. För dessa nationella regler är möjligheterna att bidra större.

Remisser vid två tillfällen under 2018

Den tidplan som Transportstyrelsen arbetar med nu innebär att Transportstyrelsen remitterar vissa av föreskrifterna i augusti 2018 och resten i december 2018. Tidpunkten för remisserna styrs av om de behöver anmälas inom EU eller inte. Samtliga föreskrifter är naturligtvis viktiga men Transportstyrelsen har identifierat några områden som kommer att kräva extra arbete och dessa är:

  • Säkerhetsstyrningssystem för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare
  • Ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet
  • Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon
  • Godkännande av delsystem
  • RINF, infrastrukturregister
  • Nationella tekniska regler.

Parallellt med det nationella arbetet fortsätter arbetet inom EU i Kommissionen och Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). De arbetar, tillsammans med medlemsstaterna och dess myndigheter, med att ta fram närmare lagstiftning från de rättsakter som ingår i fjärde järnvägspaketet. Den 16 juni 2019 ska hela paketet träda i kraft.

Läs mer om det fjärde järnvägspaketet.

Anmäl dig till vårt nyhetsmejl

Vi skickar ut mejl när vi lägger upp viktiga och intressanta nyheter för branschen.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

← Gå tillbaka

Fler nyheter