Trafikverket öppnar upp sin kärnverksamhet för utveckling och demonstration

digital järnväg

Verklighetslabb digital järnväg

Trafikverket deltar i flera forskningsprojekt för att ta tillvara möjligheterna med en ökad digitalisering i järnvägssystemet. Verklighetslabb digital järnväg, VDJ, testar och utvecklar nya idéer och prototyper tillsammans med problem- och behovsägare.

Koncept och idéer som testas i VDJ ska vara relaterade till utveckling och demonstration av digitala informationslösningar för järnvägstransporter, drift och underhåll. Även utförare och slutanvändare omfattas i testverksamheten

Målet är att öppna Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg för utveckling och demonstration av digitala informationslösningar som testas av utförare och slutanvändare.

I första hand riktar Trafikverket sig till Externa tjänsteutvecklare (app-utvecklare) som baserat på Trafikverkets data och informationstjänster kan utveckla och erbjuda nya innovativa lösningar för beslutsstöd till järnvägens intressenter. Dessa intressenter kan utgöra den andra gruppen kunder i de fall de själva utvecklar informationstjänsterna.

samt

Järnvägsoperatörer, entreprenörer och andra intressenter som har ett behov av att  sina verksamheter och därmed stärka sin och järnvägssystemets konkurrenskraft. Genom att få tillgång till Trafikverkets data och informationstjänster kan dessa själva förbättra tillämpningen av tillståndsbaserad drift och underhåll genom kombination av branschdata och -information med intern data och information.

Länk till Trafikverkets dokument

Anmäl dig till vårt nyhetsmejl

Vi skickar ut mejl när vi lägger upp viktiga och intressanta nyheter för branschen.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

← Gå tillbaka

Fler nyheter