Riksrevisionen kritiserar ERTMS utbyggnaden

ERTMS

Trafikverkets planering av införandet av ERTMS

Riksrevisionen har granskat regeringens och Trafikverkets planering av införandet av ERTMS, och har kommit fram till ett antal olika områden som kritiseras i rapporten. Bland annat påtalar de att kostnaderna för införandet nästan har tredubblats och att samhällsnyttan inte kommer att bli så stor som Trafikverket och Banverket kalkylerade med från början.

På grund av att Trafikverket inte hade planerat för ett senarelagt ERTMS-införande ökar nu risken för att brist på reservdelar och kompetens gör att eventuella fel i det gamla systemet inte kan åtgärdas.

Riksrevisionen varnar dessutom för att underhåll och reparationer av det nya systemet riskerar att bli onödigt dyr eftersom bara originalleverantören av ERTMS anläggningen kan tillhandahålla många av reservdelarna.

Läs hela nyheten från Riksrevisionen här >>

Flera nyheter för dig i järnvägsbranschen >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter