Klart för leveransuppföljning på järnväg i Trafikverkets regi

Regeringen beslutade den 12 januari 2017 att Trafikverket skulle vidta åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning avseende järnvägsunderhåll.

Nu har Trafikverkets arbete slutredovisats och 40 personer har anställts för att genomföra leveransuppföljningar i Trafikverkets regi. Den manuella underhållsbesiktningen sköts däremot även tillsvidare av entreprenörerna.

Trafikverket avvaktar med manuell underhållsbesiktning i egen regi – åtminstone under en övergångsperiod – . Anledningen är bland annat stora förändringar i samband med digitaliseringen och att den manuella underhållsbesiktningen på sikt kommer att minskas, utformas och bedrivas i en annan form enligt Trafikverkets information.

Läs mer här >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter