Vad är lämpliga avstängningar vid banarbeten?

avstängningar

Vilken sorts avstängningar är lämpligast när järnvägen ska underhållas eller byggas ut?

Nu efterfrågar Trafikverket önskemål från branschen om utredning av genomförandealternativ avseende mycket stora banarbeten under 2022. Detta är ett bra tillfälle för er i branschen som har intresse av att vara med och påverka framtidens banarbeten.

Är det bäst med ett längre komprimerat trafikavbrott, eller med utspridda kortare avstängningar? Är det bättre nattetid eller dagtid? Detta är frågeställningar som kommer att beröras i utredningen. Syftet är att i ett tidigt skede skapa en bättre dialog mellan infrastrukturförvaltare och de sökande gällande genomförandet av stora banarbeten. Vid inkomna synpunkter påbörjas en utredning av genomförandet.

Senast torsdagen den 28 februari ska önskemål om utredning av jämförelsealternativ vara Trafikverket tillhanda.

Läs mer från Trafikverkets länkar nedan.

Presentation och utredningar av trafikpåverkande åtgärder

Möjlighet att påverka genomförandet av framtida banarbeten

 

← Gå tillbaka

Fler nyheter