Så ska transportsystemet utvecklas de kommande sex åren

Trafikverket presenterar genomförandeplanen för 2019-2024. Den ger en samlad bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren.

Genomförandeplanen beskriver på övergripande nivå hur transportsystemet kommer att underhållas och utvecklas under 2019-2024. Planen innehåller bland annat åtgärder på statliga vägar och järnvägar och en redovisning för utvalda vägstråk och järnvägsflöden. Planen visar de åtgärder som ger stor effekt på transportsystemet, vilka förbättringar de innebär och hur trafiken kan påverkas under den tid de pågår. Genomförandeplanen innehåller även en redovisning av Trafikverkets behov av forskning och innovation.

– Vi har sett behov av att ge en enkel, tydlig och samlad bild av Trafikverkets planerade åtgärder och hur transportsystemet förändras. Med genomförandeplanen vill vi göra det lättare för kommuner, företag och organisationer att se vad vi gör och ge underlag för deras planering, säger Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering på Trafikverket.

Länk till Trafikverkets genomförandeplan >>

 

← Gå tillbaka

Fler nyheter