Nya klimatkrav i entreprenader

Klimatkrav på entreprenadmaskiner

Trafikverket ställer redan idag en rad klimatkrav i sina entreprenader. Befintliga delmål är att reducera klimatpåverkan (jämfört med 2015) i projekt och järnvägsmateriel med minst 15 procent från och med 2020, och med minst 30 procent från och med 2025. Nu införs alltså ytterligare ett delmål som innebär minst 50 procents reduktion från och med år 2030, samt fossilfria drivmedel eller eldrift i alla entreprenader. Detta blir alltså krav – allt utöver det belönas med bonus. Om ett projekt inte klarar kraven innebär det vite.

Klimatkraven är funktionella. Trafikverket ställer krav på vad som ska göras, men inte hur, vilket ger utrymme för innovationer och kostnadseffektivitet.

Den 13 juni anordnar Trafikverket en resultatkonferens om klimatkrav. Konferensen hålls i Stockholm, men det kommer också vara möjligt att delta på distans. Temat i år är krav på material och drivmedel i entreprenader.

Under de närmaste åren kommer klimatkrav successivt föras in för andra verksamheter, såsom tex räl och sliprar till växlar (handlades upp under 2018).

Läs mer på Trafikverkets sida >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter