Förändrad tidsplan för införandet av 4:e järnvägspaketet

4:e järnvägspaketet

Den 16 juni 2019 införs 4:e järnvägspaketet i Europa, men nu har det beslutats att Sverige utnyttjar möjligheten till ett års förlängd införlivandeperiod och lagstiftningspaketets ikraftträdande blir istället 16 juni 2020. Transportstyrelsens föreskriftsarbete för 4:e järnvägspaketet kommer därför också att ändra sin tidsplan i förhållande till detta.

Det 4:e järnvägspaketet innebär bland annat att Näringsdepartementet arbetar om järnvägslagen och järnvägsförordningen. Dessa kommer att delas upp i fyra delar. En för teknik, en för marknad, en för Europeiska unionens gemensamma järnvägsnät och en för övrig nationell järnväg. Parallellt med detta arbetar Transportstyrelsen med att anpassa sina föreskrifter och vägledningar.

Syftet med det 4:e järnvägspaketet är att skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt europeiskt järnvägsområde utan tekniska, administrativa och rättsliga hinder mellan länderna. Det krävs ett omfattande regelarbete med såväl nya lagar som föreskrifter. Som planeringen ser ut idag kommer omkring 30 föreskrifter att behöva arbetas fram eller revideras. Det här är en utmaning både för myndigheten och för branschen.

Samtliga föreskrifter är naturligtvis viktiga men Transportstyrelsen har sedan tidigare identifierat några områden som kommer att kräva extra arbete och dessa är:

  • Säkerhetsstyrningssystem för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare
  • Ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet
  • Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon
  • Godkännande av delsystem
  • RINF, infrastrukturregister
  • Nationella tekniska regler

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida >> https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-jarnvag/eu-lagstiftning/eus-jarnvagspaket/fjarde-jarnvagspaketet/

← Gå tillbaka

Fler nyheter