Nordic Infracenter blir en bifirma – ska driva projektet Framtidens Järnväg


Från vänster står Tony Cimen, projektresurs Framtidens Järnväg, Claes Johansson, vd Nässjö Näringsliv och Hans-Inge Almgren, projektledare Framtidens Järnväg.

Vi kan med stor glädje berätta att Nordic Infracenter har blivit en bifirma till Nässjö Näringsliv och ska bedriva ett nytt utvecklingsprojekt – Framtidens Järnväg!

Framtidens Järnväg är ett direkt resultat av vårt föregående projekt Nordic Infracenter som vi har drivit under tre år. Tack vare ett mycket gott resultat och ett starkt engagemang från järnvägsrelaterade företag och organisationer kommer vi att fortsätta finnas som en bifirma till Nässjö Näringsliv och bland annat driva projektet Framtidens Järnväg. Nordic Infracenter kommer även att fortsätta på den inslagna vägen med nyhetsutskick, marknadsföring av företag, rådgivning, Järnvägsfrukosten och kortare utbildningar. Dessutom kommer intressenter att få möjligheter till deltagande i de utvecklingsaktiviteter som kommer att bedrivas under projektnamnet Framtidens Järnväg.

Om Framtidens Järnväg

Järnvägsbranschen står inför flera utmaningar, både under kort och lång sikt. Vi saknar arbetskraft och vi är i stort behov av ny teknik då en del av nuvarande teknik har uppnått sin förväntade livslängd och en del tekniska lösningar har blivit omoderna. I samband med digitaliseringen krävs även ny kompetens, nya utbildningsmodeller och nya sätt att organisera arbetsmetoder. Framtidens Järnväg kommer att vara en aktör som, tillsammans med deltagande företag och organisationer, bidrar till denna utveckling. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med fler företag och organisationer som vill vara en del i detta utvecklingsarbete.

Vårt övergripande mål

är att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv inom områdena teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning. Syftet är att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. Vi kommer bland annat driva samarbetsprojekt mellan näringsliv och akademi. Projektet kommer också beställa olika forskningsuppdrag baserat på dagens och framtidens utvecklingsområden inom järnvägen. Vi planerar att involvera cirka 35 järnvägsrelaterade företag i detta arbete.

Projektet kommer att ha sin bas i Nässjö, men vi verkar för en positiv utveckling i hela branschen. Vi kommer att bidra till en positiv bild av den småländska andan i regionen och förhoppningsvis locka både företag och arbetstagare att rikta blickarna både mot närområdet och järnvägsbranschen i stort. Vi kommer även belysa och förstärka de positiva egenskaper som järnvägen har.

Framtidens Järnväg projektet kommer att bedrivas under en treårsperiod med start 2019-05 och har beviljats runt 8,7 miljoner kronor. Medfinansiärer till projektet är Region Jönköpings Län, Tillväxtverket, Nässjö kommun och ca 25 företag från näringslivet. Ytterligare ca 20 företag, organisationer och universitet bidrar dessutom med tillgång till experter och kompetens till projektet.

Det här är en jättesatsning på järnvägsbranschen som vi tror och hoppas ska ge branschen bättre förutsättningar till en positiv utveckling!

Se vilka företag och organisationer som gjort projektet möjligt >>

Läs mer om Nordic Infracenter >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter