Vitesförläggande mot Trafikverket

Vitesförläggande
Trots upprepade krav sedan 2015 har Trafikverket inte kunnat redovisa hur man kontrollerar och följer upp den externa personalens kompetens och behörigheter. Hösten 2018 gjordes ytterligare en tillsyn som visade än en gång att inget hade gjorts. Därför har Transportstyrelsen meddelat ett vitesförläggande mot Trafikverket.

 

Som infrastrukturförvaltare är man skyldig att säkerställa att de har rätt behörighet och kompetens innan arbeten påbörjas. Det kan vara så att personalen har rätt behörighet men saken är den att Trafikverket inte kan visa hur det kontrolleras säger Claes Elgemyr, handläggare på Transportstyrelsen, i en intervju med Sekotidningen.

Läs hela reportaget här >>

Trafikverket ska betala en miljon kronor i vite var tredje påbörjad månad om man inte redovisar hur de påtalade bristerna ska rättas till. Viteskravet gäller från och med den 3 juli 2019.

Transportstyrelsens krav:

  • Trafikverket ska ha rutiner som garanterar att anlitad personal uppfyller nödvändiga behörigheter
  • att kontroller ska ske innan entreprenören börjar sitt arbete i spåranläggningen och
  • att det finns rutiner för att över tid följa upp den externa personalens behörigheter och kompetens.

← Gå tillbaka

Fler nyheter