Arbetsmiljöverket förändrar AFS 2000:6 Mast och stolparbete

Föreskrifterna för mast- och stolparbete gäller master, stolpar, stag, strävor, tillträdesanordningar och stolpskor. Föreskrifterna tar upp sådant som utbildning, utrustning och medicinsk kontroll vid höjdarbete.

Den 1 november 2019 ändras lydelsen av 6 § som handlar om medicinska kontroller. Begreppet ”höjdarbete” beskrivs nu som ”klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter”.

Ny rubrik och lydelse på 6§ från 1 November 2019;

Medicinska kontroller vid klättring med stor nivåskillnad

6§ I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet finns krav på att arbetsgivaren ska anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete, som innebär klättring med en nivåskillnad på mer än 13 meter

– i stolpe
– på stege
– i träd, eller
– liknande

där risken finns att arbetstagaren

a) faller fritt eller okontrollerat, eller
b) hamnar i en situation där undsättning är försvårad

Bestämmelser om sanktionsavgifter för den arbetsgivare som sysselsätter arbetstagare som inte har ett tjänstbarhetsintyg, finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet.

Mast- och stolparbete (AFS 2000:6), föreskrifter >>Läs mer här

← Gå tillbaka

Fler nyheter