Nordic Infracenters projekt prisas med Strukton Innovation Award 2019

Under Nordic Rail mässan i Jönköping blev det klart att Strukton Innovation Award 2019 går till vårt projekt Framtidens Järnväg!

Strukton Innovation Award 2019 går till projekt Framtidens Järnväg
Strukton Innovation Award 2019 går till projekt Framtidens Järnväg

̶ Vi är oerhört stolta över att ha vunnit Strukton Innovation Award 2019. Vi ska naturligtvis göra allt för att förvalta det på bästa sätt, säger Hans-Inge Almgren, verksamhetsutvecklare Nordic Infracenter och projektledare för Framtidens Järnväg. 

Strukton Innovation Award instiftades 2017 och har tillkommit för att stimulera innovativ utveckling i järnvägsbranschen. Bland årets nominerade fanns personer, samarbeten och nya tekniska lösningar som bidragit till säkrare arbetsmiljö samt planeringsprocesser och arbetsmetoder som ska höja effektivitet och kvalitet på järnväg. 

Framtidens Järnväg bedrivs av Nordic Infracenter som är en bifirma till Nässjö Näringsliv AB. Projektets mål är att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv kring teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning och på så sätt utveckla konkurrenskraft och tillväxt hos järnvägsrelaterade företag.

Juryns motivering:

Med den snabba digitaliseringen inom järnvägssektorn krävs ny kompetens, nya utbildningsmodeller och sätt att arbeta. Under ledordet ”Tillsammans” vill projektet Framtidens Järnväg stärka samverkan mellan akademi och näringsliv inom teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning. Projektet ligger helt rätt i tiden, och med sitt spektrum av infallsvinklar och samarbetspartners har det alla möjligheter att lyckas!

Övriga finalister var Trafikverkets Arne Nissen samt underhålls- och installationsverktyget Mint 1.2 som är framtaget av Bombardier.

← Gå tillbaka

Fler nyheter