Ny tågdepå planeras i Nässjö – investering på 100-tals miljoner

Regionstyrelsen har gett klartecken till en förstudie om att bygga en helt ny tågdepå i Nässjö. “Med tanke på läget och den kunskap och järnvägskompetens som finns på orten var det självklart för oss att depån ska ligga i Nässjö”, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Tågdepå planeras i Nässjö

Regionen satsar på Nässjö

Det handlar om en investering på flera 100 miljoner, och många arbetstillfällen inom järnvägsnäringen. 2022 är tanken att helt nya Krösatåg ska tas i drift, som del i satsningen på att öka kollektivtrafikresandet med tåg. Då behövs en ny tågdepå som uppfyller moderna krav på underhåll, miljö och hållbarhet.
– Vi vill se regionen, med Nässjö som knutpunkt, som ett nationellt kunskapscenter när det gäller järnväg. Här finns starka traditioner, lokförarutbildning och inte minst järnväg i sex olika riktningar. Vi vill utnyttja den kompetens som finns här och ytterligare utveckla Nässjö som järnvägsstad, säger Markus Eskdahl. I Nässjö finns också Nordic Infracenter som knyter samman branschen och som vet vilken kompetens som behövs, förklarar Markus Eskdahl.

Samarbetsprojekt för kompetensförsörjning

– I Nordic Infracenters projekt Framtidens Järnväg kommer vi att genomföra ett samarbetsprojekt tillsammans med branschens aktörer, säger Hans-Inge Almgren, verksamhetsutvecklare för Nordic Infracenter som är en bifirma till Nässjö Näringsliv AB. Vi kommer att undersöka eventuella möjligheter att stötta branschen med kompetensförsörjning i form av en ny tågteknikerutbildning i Nässjö, ett utökat branschsamarbete och hur vi aktivt kan marknadsföra de spännande arbetsuppgifter som det innebär att vara tågtekniker, avslutar han.

Nu när inriktningsbeslutet är fattat ska förhandlingar inledas med Trafikverket som äger den fastighet som i första hand är intressant för projektet.

← Gå tillbaka

Fler nyheter