Luleå tekniska universitet tilldelas forskningsuppdrag avseende jämställdhet och integration inom järnvägsbranschen

Luleå tekniska universitet

Projektet Framtidens Järnväg har i uppdrag att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv i syfte att öka konkurrensförmåga och tillväxt.

Som ett led i detta arbete har uppdraget att utreda och analysera ”Status och utvecklingsmöjligheter avseende jämställdhet och integration inom järnvägsbranschen” upphandlats i konkurrens och tilldelats Luleå tekniska universitet.

Vad ska rapporten beskriva

Uppdraget syftar till att upprätta en resultatrapport som skall ge branschen mer fakta om den nuvarande situationen och framtida utmaningar inom jämställdhets- och integrationsområdet. Denna typ av analys har tidigare inte genomförts av oberoende part eller blivit allmänt tillgänglig.

En del av undersökningen handlar om att beskriva andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund i järnvägsbranschen. Eftersom det finns många aktiva företag i branschen kommer resultatet att fokusera på övergripande trender hos ca 12-15 företag. Dessa företag skall både representera stora och små företag, företag med olika geografiska placeringar samt företag från olika delar av branschen.

Undersökningen omfattar även en analys av kvinnors och personer med utländsk bakgrunds erfarenheter av att arbeta i järnvägsbranschen, samt branschrepresentanters syn på jämställdhets- och integrationsarbetet

Framtidens Järnväg presenterar resultatet

Uppdraget pågår under 2020 och beräknas vara redovisat i Oktober 2020. Resultatet kommer att presenteras i våra nyhetsutskick, samt på vår webbsida. Rapporten kommer vara i nerladdningsbart format för alla som vill använda detta som underlag till seminarier, konferenser, utbildningar etc. Resultatet kommer även att presenteras och diskuteras på någon av våra kommande resultatkonferenser.

Från vänster. Fredrik Sjögren, Lisa Ringblom, Kristina Johansson, samtliga genusforskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Citat från Kristina Johansson LTU

Vi har sedan innan en stor erfarenhet av att undersöka jämställdhet och integration i andra mansdominerande branscher som brottas med kompetensförsörjning, ex gruvnäringen och skogssektorn.  Det känns väldigt spännande att nu kunna använda de erfarenheterna i järnvägsbranschen. Förhoppningsvis kan vi hjälpa till att motivera branschen att arbeta mer med jämställdhet och integration som ett sätt att öka konkurrenskraften och möta framtida utmaningar

← Gå tillbaka

Fler nyheter