Förseningar i järnvägstrafik orsakade av företag och fordon ska utredas

Bild tagen från Pixabay och har ingen koppling till artikeln

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera och redogöra för åtgärder som syftar till att förebygga och minska störningar och förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag och deras framförande av järnvägsfordon.

Uppdraget

Trafikverket ska utreda och redogöra för åtgärder inom ramen för befintliga anslagsramar och gällande regelverk i syfte att kunna avvisa järnvägsfordon från, eller neka järnvägsfordon tillträde till den statliga järnvägsanläggningen eller på annat sätt förebygga och förhindra att järnvägsfordon skadar den statliga järnvägsanläggningen. Vid uppdragets genomförande ska en bred analys genomföras av relevanta regelverk inom järnvägsområdet och hur dessa tillämpas.

Uppdraget skall redovisas senast 21 augusti 2020.
Läs hela uppdraget här >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter