Vad kan drönarteknik tillföra järnvägsbranschen?

drönarteknik

Hur skulle specifika arbetsmoment inom järnvägsbranschen kunna digitaliseras, kompletteras och effektiviseras med drönarteknik?

Nu startar Framtidens Järnväg ett samarbetsprojekt kring drönarteknik inom järnvägsbranschen.
Syftet med samarbetsprojektet är att undersöka möjligheterna och effekterna av att använda drönarteknik som ett hjälpmedel, och belysa möjligheterna till att digitalisera, komplettera och effektivisera arbetsmoment inom järnvägsbranschen. Detta skulle troligtvis kunna leda till effektivare och säkrare genomförande av tex besiktningar, projekteringar, efterkontroller och minskat behov av avstängda spår.

Målet med samarbetsprojektet är att, via faktaunderlag och analyser i slutrapporten, klargöra situationen och ge förutsättningar till efterföljande projekt, aktiviteter, utbildningsinsatser mm.

Vilka är med i projektet och när kan man ta del av rapporten?

Projektet kommer att innehålla både intervjuer och företagsbesök men nyckelaktiviteten kommer att kretsa kring jämförelsestudier. Vad blir skillnaderna vid en jämförelse mellan dagens arbetssätt och när man använder drönarteknik för samma arbetsmoment?

I projektet medverkar Trafikverket, SEKO, Drönarbolaget och Lunds Universitet. Vi kommer även att ha behov av att få komma ut på arbetsplatser för att göra jämförande studier vid olika arbetsmoment.

Vi kommer, i första hand, att genomföra projektet i södra Sverige för att få effektiva resor och logistik i projektet. Projektet kommer att starta i början av 2020 och pågå under ca 6-9 månader. Rapporten kommer att presenteras på vår webbsida samt via mailutskick och sociala medier. Rapporten blir kostnadsfritt nedladdningsbar för dom så önskar använda den i andra sammanhang.

Ha du några frågor kring projektet, eller vill ert företag vara delaktiga i projektet så kan ni kontakta Hans-Inge Almgren 070-5939116  hans-inge.almgren@nordicinfracenter.se

Se våra pågående samarbetsprojekt här >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter