ERTMS utrullningen förlängs 2 år i södra Sverige

Trafikverket har haft en dialog med aktörer i branschen rörande utrullningen av ERTMS i Södra Sverige. Resultatet av denna dialog blev att tidsplanen för utrullningen förlängs med två år.

– Vi har en löpande dialog med berörda parter inom järnvägsbranschen och vi tar till oss av deras inspel i vårt arbete. Vi behöver dessutom förhålla oss till andra pågående infrastrukturprojekt i Trafikverket, säger Patrik Assarsjö som ansvarar för uppgraderingen av järnvägen i Sverige på Trafikverket. Vi skapar också en extra buffert för genomförandet.

– ERTMS är ett stort och komplext projekt som kommer pågå under flera år framöver och vi behöver förhålla oss till hur verkligheten de facto ser ut. Vi är väldigt nöjda med resultatet av det noggranna arbete som gjorts med anpassningarna, säger Patrik Assarsjö. Den nya tidplanen ger branschen och oss ännu bättre förutsättningar för en smidig utrullning.

Förändringen berör sträckorna Stockholm–Hallsberg via Katrineholm och Mjölby ner till Malmö och vidare mot Danmark samt sträckan från Trelleborg via Helsingborg och Göteborg till den norska gränsen vid Kornsjö.

Andra här också läst Så fungerar ERTMS >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter