Studie kring kompetensförsörjning av tågtekniker

kompetensförsörjning kompetensutveckling
Bilden är från Pixabay

Hur ser situationen i nutid och framtid ut, avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling av tågtekniker?

Framtidens Järnväg startar nu upp ett samarbetsprojekt mellan näringsliv och akademin för att undersöka situationen avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom tågteknikerområdet. Anledningen till detta är att det finns en upplevd stor brist på tågtekniker i nutid och framtid.

Målet med samarbetsprojektet är att, via faktaunderlag och analyser i slutrapporten, klargöra situationen och ge förutsättningar till efterföljande projekt, aktiviteter, utbildningsinsatser mm.

Hur ser behovet ut?

En av de planerade investeringar, installationer och uppgraderingar som man pratar om i branschen är införandet av det nya digitala signalsystemet ERTMS. Detta kräver personal för montering och underhåll av ombordutrustning. Andra projekt är uppgraderingar av en stor mängd äldre fordon. Varje projekt handlar om 10-tals eller 100-tals arbetstillfällen, varav många är fordonstekniker. Utöver dessa åtgärder har naturligtvis även arbetsfordon och arbetsmaskiner ett löpande behov av service och underhåll.

Det löpande underhållet i Sverige av persontåg, godståg, spårvagnar och tunnelbanevagnar kommer också att öka allt eftersom fler fordon tas i bruk. Ett annat skäl till ökningen är att det löpande underhållet av Öresundstågen flyttar från Danmark till Sverige. En förändring som bara den ger 100 nya arbetstillfällen. Dessutom genomförs en förstudie angående lokalisering av en depå i Nässjö för länstrafikens nya flotta. Om detta blir verklighet kommer det att behövas ett stort antal tekniker även där.

Vad gör vi?

Klarar dagens utbildningsinsatser av att möta detta behov? Behövs det nya eller förändrade samarbetsformer inom branschen för att locka fler sökande till utbildningar och anställningar? Dessa, och många fler frågeställningar, kommer att analyseras tillsammans med företagen och akademin.

Framtidens Järnväg kommer att kontakta ca 10-15 aktörer inom denna del av järnvägsbranschen för besök och intervjuer. Har ditt företag lust att vara med i denna studie? Kontakta då Hans-Inge Almgren 070-5939116 som är projektledare för Framtidens Järnväg, för mer information.

Slutrapporten kommer att presenteras på Framtidens Järnvägs webbsida samt spridas via sociala medier för kostnadsfri nedladdning och användning av den som så önskar.

Här kan du nu läsa senaste nyheten och slutrapporten >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter