Krav på schyssta villkor hos leverantörer till statliga bolag

statliga bolag
Bilden är från Pixabay och har ingen relation till nyheten

Regeringen publicerade den 2 mars 2020 sitt beslut om en ny ägarpolicy för bolag med statligt ägande. Kraven på bolagen har skärpts inom flera viktiga områden för att de fortsatt ska visa vägen mot långsiktigt hållbart värdeskapande.

Bland företag som helt eller delvis ägs av svenska staten återfinns Arlandabanan Infrastructure, Green Cargo, Infranord, Jernhusen och SJ.

Genom att ställa krav på arbetsrättsliga villkor hos leverantörer och underleverantörer ska bolagen med statligt ägande säkerställa ordning och reda i leverantörsledet. De statliga bolagen skall bedriva ett aktivt, systematiskt, ambitiöst och ansvarsfullt säkerhetsarbete.

– Självklart ska även huvudleverantören ställa kraven vidare på eventuella underleverantörer, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Bolagen åläggs även att hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter transparent och sätta tydliga strategiska mål i riktning mot långsiktigt hållbart värdeskapande.

← Gå tillbaka

Fler nyheter