Kontroll på järnvägsanläggningen med hjälp av modern teknik

järnvägsanläggningen
Bild Nordic Infracenter

Nya lösningar för automation och digitalisering kan åstadkomma en ännu mer effektiv förvaltning av Trafikverkets tillgångar. Just detta ska en förstudie om automatiserad mätning av järnvägsanläggningen utreda, inför en möjlig innovationsupphandling.

Förstudien är ett resultat och en fortsättning på det arbete och de rapporter som levererades av projektet Verklighetslabb Digital Järnväg (VDJ). Om förstudien visar att det är värdefullt att gå vidare kan det i nästa steg bli aktuellt med en innovationsupphandling av automatiserad mätning av järnvägslinjen mellan driftplatser.

– Vi vill lyfta den tekniska mognadsgraden för Trafikverkets mät- och övervakningsverksamhet genom att ta ett samlat grepp och ersätta befintliga manuella mätningar med automatiserade och komplettera befintliga maskinella mätningar på linjen mellan driftplatser, berättar Peter Söderholm, projektledare.

← Gå tillbaka

Fler nyheter