Tågtekniker är ett framtidsyrke

Framtiden för tågtekniker ser ljus ut. Studien om dagens situation och morgondagens utvecklingsmöjligheter pekar på stort anställnings- och utbildningsbehov.

Tågtekniker

Syfte och mål med samarbetsprojektet

Målet med samarbetsprojektet tågtekniker var att, via faktaunderlag och analyser i slutrapporten, klargöra situationen och ge inspiration och underlag till efterföljande projekt, aktiviteter, utbildningsinsatser mm. En betydande del av underhållsaktörerna, utbildningsanordnarna och intresseorganisationer med intresse i underhållsverksamheten avseende lok, vagnar och arbetsfordon, har med stort engagemang deltagit vid besök och i intervjuer.

Rapportens resultat

I rapporten kan ni läsa om hur underhållsföretagen upplever dagens situation avseende anställningsbehov, samarbete i branschen och olika kravställningar på tänkbara personer för anställning.

Där redovisas även utbildningsanordnarnas situation och varför dagens elever har valt just tågteknikerutbildningarna.

Utifrån dessa utgångspunkter rekommenderas olika infallsvinklar och tänkbara utvecklingsområden. Ett område som är återkommande i denna rapport är behovet och intresset av ett utökat och mer effektivt samarbete i branschen.

Här kan du läsa hela rapporten >>

Andra har även läst tidigare nyheten om studie kring kompetensförsörjning av tågtekniker. Läs mer här >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter