Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa uppgifter angående nya stambanor för höghastighetståg

Bild av David Mark från Pixabay

Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor för höghastighetståg för sträckorna Stockholm– Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå.

En delredovisning av uppdraget, där övergripande systemkonsekvenser redovisas, ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 augusti 2020. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2021.

Analysen ska innehålla en bedömning av möjliga järnvägskorridorer- /linjesträckningar, alternativa hastighetsstandarder och tekniska utformningar för olika delar av banan, samt alternativ för lokalisering och utformning av stationslägen och bibanor.

Uppdraget är inte en del av den fysiska planeringsprocessen och ersätter således inte det arbete som ska göras i enlighet med de formella planläggnings- och prövningsprocesser som regleras i lagen om byggande av järnväg.

Utbyggnaden av nya stambanor ska ske med en hållbar finansiering med en mycket hög grad av kostnadskontroll i projektet i en takt som ekonomin tillåter.

Läs mer här >>

Anmäl dig till vårt nyhetsmejl

Vi skickar ut mejl när vi lägger upp viktiga och intressanta nyheter för branschen.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

← Gå tillbaka

Fler nyheter