Employer Branding inom järnvägsbranschen

Employer branding

Hela järnvägsbranschen står inför stora utmaningar när det kommer till den strategiska kompetensförsörjningen, inte minst när det handlar om att locka till sig nya medarbetare. Arbetsmarknaden är under förändring och medarbetare tenderar att generellt byta jobb oftare idag än man tidigare sett.

Det innebär att man oavsett bransch måste jobba aktivt och strategiskt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Man måste ha en strategi som är integrerad i det vardagliga arbetet för hur en sådan process och ett sådant arbete ska bedrivas.

Med anledning av de utmaningar som väntar kring kompetensbristen inom branschen, genomförde Nordic Infracenter tillsammans med Viktor Dahl ett samarbetsprojekt, med fokus på just arbetsgivarattraktivitet eller employer branding som den vedertagna engelska termen lyder.

Läs hela slutrapporten här >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter