Nu är det klart! En ny tågdepå byggs i Nässjö

En ny tågdepå ska byggas i Nässjö för maximalt 722 miljoner kronor. Beslutet klubbades igenom under regionfullmäktige den 25 augusti.

En ny depå byggs i Nässjö
I förstudien har man tagit fram bilder på hur tågdepån kan komma att se ut
Foto: Regionfastigheter

Just nu genomförs upphandling av trafikentreprenör inför ny långsiktig avtalsperiod från december 2021, en upphandling som omfattar både trafik och underhåll.

Under 2023 kommer Jönköpings Länstrafik ta i drift nya och större eldrivna Krösatåg. För att kunna ta hand om tågen krävs en ny tågdepå som ska byggas intill stationsområdet i Nässjö. Enligt förslaget ska depån sköta underhåll på tåg som tillhör både Region Jönköpings län och Region Kronoberg, (som också köper nya tåg) enligt en överenskommelse som tecknas mellan parterna.

För byggnationen och driften svarar ett separat bolag, helägt av Region Jönköpings län.
Fastigheten arrenderas av Trafikverket på 50 år. I en verkstadsbyggnad på cirka 5700 kvadratmeter kommer det att ske bland annat tvätt, städning, avisning, klottersanering, underhåll och tyngre förebyggande underhåll.
Det planeras städplattformar och spår för att ställa upp tågset.
Det ska även byggas lager, teknikbyggnad och personallokaler.

– Tågdepån är en välkommen satsningen som stärker Nässjö kommun ytterligare som järnvägsstad och logistikkluster. Satsningen skapar nya arbetstillfällen och bättre förutsättningar för kollektivresor i både Jönköpings och Kronobergs län, säger Claes Johansson, vd på Nässjö Näringsliv AB.

Ny utbildning för underhållspersonal av spårgående fordon kan bli aktuell i Nässjö

Just nu genomför Nordic Infracenter via sitt projekt ”Framtidens Järnväg” ett samarbetsprojekt kring en framtida utbildning av underhållspersonal för spårgående fordon.

– I den studie vi genomförde våren 2020 granskades nuläget för kompetensförsörjningen av underhållspersonal till depåerna. Under de närmsta fem åren behövs det nyanställas runt 1000 personer. I dagsläget finns ett fåtal utbildningar till tågtekniker på eftergymnasial nivå och antalet elever som utexamineras från dessa utbildningar täcker ca 25% av anställningsbehovet hos företagen. Därför tittar vi just nu på att utforma en ny utbildningsmodell för underhållspersonal.

Syftet med denna utbildningsmodell är att underlätta för en tänkbar utbildningsanordnare i Nässjö och därmed stötta den nya tågdepå-satsningen med kvalificerad personal. Tanken är även att det skall bli en satsning som gynnar depåer i större delen av Sverige, och då är det viktigt med ett fungerande samarbete med företagen och redan befintliga utbildningar, säger Hans Inge Almgren, projektledare för Framtidens Järnväg och verksamhetsutvecklare för Nordic Infracenter, som är en bifirma till Nässjö Näringsliv AB.

Arbetet med utbildningsmodellen är startad och kommer att pågå under 6-9 månader i samarbete med fordonsägare, verkstäder och utbildningsanordnare. Resultatet kommer att presenteras på Nordic Infracenters hemsida.

Samarbetsprojekt kring Tågteknikerutbildning

Slutrapport – kompetensförsörjning av tågtekniker

Anmäl dig till vårt nyhetsmejl

Vi skickar ut mejl när vi lägger upp viktiga och intressanta nyheter för branschen.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

← Gå tillbaka

Fler nyheter