Samarbetsprojekt kring kompetensregister inom järnväg

Kompetensregister

Hur skulle ett kompetensregister för aktörer inom järnvägen kunna bidra till en tidseffektivisering och en säkrare process för att hantera intyg, kompetenser, dispenser etc?

Syftet med samarbetsprojektet är att via workshop med aktörer från branschen, upprättande av en kravspecifikation samt framtagning av en prototyp, kunna påvisa en effektivisering och säkerhetshöjande process i hanteringen av personalens kompetens och behörigheter.

Förvaltningen av personuppgifter om hälsa, kompetens, behörighet och andra personuppgifter är för ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare styrt genom EU-förordningar och nationella myndighetsföreskrifter ifråga om vilka uppgifter som ska finnas och vilken spårbarhet och arkiveringsrutin man behöver ha.

Det finns inget ”färdigt” system på marknaden idag som är anpassat för och som omhändertar alla dessa krav. Det finns en stor variation i vilka uppgifter som behöver hanteras för olika yrkeskategorier och i vissa fall ska intyg kunna utfärdas på papper, som bygger på uppgifter från ett kompetensregister. Det är en arbetskrävande uppgift för en handläggare att skapa dessa intyg manuellt varje gång det ska ske. Det är en stor omsättning på datauppgifter eftersom flertalet kompetenser måste ha återkommande repetitionsutbildningar för att upprätthålla behörigheterna.

Det förekommer också att uppgifter om en person behöver flyttas till ett annat system, t ex vid personaluthyrning då kompetens måste redovisas för den som hyr in en person så att behörighet kan tilldelas personen hos inhyraren. Om båda parter använder samma förvaltningssystem och enkelt kan föra över de nödvändiga uppgifterna, kan handläggningstiden för behörighetstilldelning kortas ned markant och spara dagar för användarna, något som kan ha stor betydelse vid akutfall i samband med personalbrist. I dagsläget krävs mycket manuell hantering och letande i Excel-filer för att få en komplett bild över personalens kompetens och behörigheter. Om uppgifter kan föras över via denna prototyp som ska utvecklas av Tydal Systems kan det handla om 10 minuter istället för 2 dagars handläggningstid, eller mer.

Här kan du läsa mer om andra pågående samarbetsprojekt >>

Anmäl dig till vårt nyhetsmejl

Vi skickar ut mejl när vi lägger upp viktiga och intressanta nyheter för branschen.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

← Gå tillbaka

Fler nyheter