Transportstyrelsen saknar rättslig grund att begära vite mot Trafikverket

Bilden ägs av Nordic Infracenter och har ingen koppling till nyheten

I en dom från Förvaltningsrätten framgår att Transportstyrelsen saknar rättslig grund att begära vite mot Trafikverket. Rätten motiverar sitt beslut med att extern personal som exempelvis upphandlade entreprenörer och deras anställda inte omfattas av infrastrukturförvaltarens kompetensstyrningssystem.

Transportstyrelsen har begärt att förelägga Trafikverket med vite för att man inte säkerställer att personal som arbetar i spåranläggningen har rätt behörigheter.

Myndigheten har vid två tidigare tillsyner påpekat att Trafikverket inte kan säkra att anlitad personal som utför säkerhetspåverkande arbetsuppgifter i spåranläggningen har rätt kompetens och behörighet.

I EU:s förordningar och Transportstyrelsens föreskrifter står att den som förvaltar järnvägsinfrastruktur, här Trafikverket, ska ha ett system för kompetensstyrning. Men enligt förvaltningsrätten gäller den styrningen inte för extern personal. I stället ska Trafikverket ställa krav på att entreprenören uppfyller de lagkrav som finns för sin personal.

– Det är bra att vi har fått saken prövad. Domen ger oss vägledning i vilken omfattning vår kontroll ska ske. Vi har tolkat begreppet striktare, men i domen överförs nu ett ansvar på Trafikverket. I säkerhetsstyrningssystemet ska det finnas förfaranden att förmedla vilka krav som gäller på den anläggning som entreprenörer och underentreprenörer ska vistas på. Det ska även framgå sätt att kontrollera dessa krav, säger Tomas Åkesson Matts, sektionschef på Transportstyrelsen.

För Transportstyrelsen innebär det att myndigheten kommer att utöva tillsyn av infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag på systemnivå. Det vill säga kontrollerar att dessa har förfaranden med sina entreprenörer och följer upp att kraven efterlevs.

– Kraven på behörighet och kompetens för den personal som arbetar i spår är fortsatta desamma. Vi accepterar därför förvaltningsrättens dom, säger Tomas Åkesson Matts.

Texten ovan är från Transportstyrelsens Nyhetsarkiv

Andra har även läst nyheten vitesförläggande mot Trafikverket

Anmäl dig till vårt nyhetsmejl

Vi skickar ut mejl när vi lägger upp viktiga och intressanta nyheter för branschen.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

← Gå tillbaka

Fler nyheter