Framtidens utbildningsmodell för tågtekniker

Framtida tågtekniker
Bilden är tagen på Svensk Tågkraft

Hur skulle en framtida, långsiktigt hållbar, utbildningsmodell för tågtekniker kunna byggas upp för att bli mer attraktiv för utbildningsanordnare, näringsliv och studenter?

Denna rapport syftar till att presentera samarbetsprojektets slutsatser om hur en tågteknikerutbildning kan byggas upp till en attraktiv utbildning för arbetsmarknaden, för såväl studenter som branschföretag.

En viktig del i detta projekt var den workshop som hölls 2021-11-04 i Nässjö med delegater som representerade verkstadsföretag, fordonsägare och skolor, där behov och önskemål om kompetensinsatser diskuterades och värderades. Utifrån dessa synpunkter besvarar rapporten hur man kan gå till väga för att åstadkomma en utbildning som omhändertar de behov branschen har. Denna workshop anordnades av Nordic Infracenter och där Solberga station AB var föredragande.

Det finns ett utvecklingsbehov av den här typen av utbildning för att tillgodose hela branschens behov och att locka fler studenter från hela landet till dessa utbildningar. Branschen har behov av ca 1000 utbildade tågtekniker för att täcka pensionsavgångar och expansion under de närmaste 5 åren, men bara ett jämförelsevis fåtal utexaminerade elever från YH utbildningarna finns tillgängliga idag, då endast 28 elever tog sin examen 2020 enligt Yrkeshögskola (scb.se)

Läs hela rapporten här >>>>

← Gå tillbaka

Fler nyheter