Framtidens järnväg har nått en viktig station

Efter tre år har projektet Framtidens Järnväg anlänt till en viktig station – den andra resultatkonferensen med bred uppslutning från branschen.

Projektet har syftat till att öka de järnvägsrelaterade företagens tillväxt och konkurrenskraft genom forskning och samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv. För finansieringen står Region Jönköpings län, Tillväxtverket och Nässjö kommun tillsammans med ett 20-tal branschrelaterade företag.

Nordic Infracenter, som är en bifirma till Nässjö Näringsliv AB, har ansvarat för projektledningen och det var också Nordic Infracenters Hans-Inge Almgren och Tony Cimen som välkomnade ett 40-tal förväntansfulla konferensdeltagare att ta del av resultaten. Efter pandemin rådde det ingen tvekan om att järnvägsfolket uppskattade möjligheten att få mingla och utbyta erfarenheter med varandra. Konferensen på Hotell Högland inleddes med frukost, följt av föreläsningar och lunch innan branschen gick ut i framtiden.

Programpunkterna speglade järnvägsbranschen i hela sin bredd och omfattade allt från ny teknologi för 3D-printning av reservdelar och nya appar som bygger på augmented reality till utbildningskartläggningar, varumärkesfrågor och samverkansstrategier.

För Hans-Inge Almgren markerade dagen också slutpunkten på ett mångårigt engagemang i Nordic Infracenter när han lämnade över stafettpinnen till nya verksamhetsledaren Anders Karlsved.

”Vi har fått jättebra respons från branschen för det här projektet, bland annat för att vi har varit en opartisk spelare som har knutit ihop många företag och lyft mycket branschnyheter. Våra frukostmöten har också varit otroligt populära”, konstaterade Hans-Inge Almgren.

För Anders Karlsved, som många säkert känner igen från tiden på Eldon, väntar en spännande bransch:

”Min roll är att vara ödmjuk och lyssna in våra olika intressenter, och utifrån det kommer jag att dra upp riktlinjerna. Jag ser väldigt mycket fram emot det här uppdraget!”

Efter en mångårig insats som verksamhetsledare för Nordic Infracenter lämnade Hans-Inge Almgren över stafettpinnen till Anders Karlsved som nu fortsätter dra utvecklingsfrågor inom projektet vidare och erfarenhetsspridning.

Sebastian Proper från RISE, Research Institutes of Sweden, har framgångsrikt utrett hur man kan 3D-printa reservdelar för järnvägen . ”Additiv tillverkning är definitivt ett alternativ för att korta produktionstiden när reservdelarna måste fram snabbt”, konstaterade Sebastian som dessutom lyckats minska vikten på den här 3D-printade rörkopplingen för bryggutliggare med 40 procent – med bibehållna egenskaper.

LIA-handboken är en klassiker på järnvägsutbildningarna. Nu har Mathilda Idhult och Johnny Lüppert på TCC, i samarbete med IT-folk och branschkollegor, jobbat fram en digitaliserad variant som effektiviserar och kvalitetssäkrar dokumentationen under utbildningen – samtidigt som det går åt mindre papper, vilket förstås är bra ur hållbarhetssynpunkt.

Resultatkonferensen inleddes med en frukost som deltagarna glatt högg in på. Här Tony Cimen från Nordic Infracenter och Torbjörn Trägårdh från Nässjö Lärcenter.

Hur får man framtidens studenter att tatuera järnvägsteknikerutbildningens logga på axeln? Mats Magnusson från Magnusson & Kennberg berättade om marknadsföringens roll för en lyckad utbildningssatsning.

Mikaela Schön från Cfl Cargo Sverige, som också är partner till Nordic Infracenter, representerar en av de arbetsgivare som vill se fler nya lokförare. Här tillsammans med Claes Johansson, VD för Nässjö Näringsliv.

Rolf Sjöstrand och Ola Johannesson Från Seko var extra nyfikna på Solberga stations utredning om framtidens tågteknikerutbildning.

Trafikverket är initiativtagare till RISEs projekt om 3D-printning av reservdelar till järnvägen. Niklas Magnfält, Michael Söderström och Mikael Adén såg fram emot att ta del av resultatet.

Annki Edström och Jonas Norrman från IMCG International hade tagit fram en forskningsrapport om hur samarbetet mellan högre utbildning och järnvägsbranschens små och medelstora företag kan bli bättre och bidra till ökad konkurrenskraft.

Vad har Pokemon Go gemensamt med järnvägsunderhåll? Jo, samma teknik som används i Pokemon Go – så kallad Augmented Reality – kan användas för att lokalisera signaler, plankorsningar och kilometerstolpar längs vägen. På det sättet kan entreprenören snabbare hitta fram och åtgärda fel, och räddningstjänsten göra effektivare insatser vid en viltolycka på spåret, berättade John Larsson från Tydal Systems.

Här kan ni se alla inspelade klipp från resultatkonferensen >>

← Gå tillbaka

Fler nyheter