Nordic Infracenter drar igång tillväxtprojekt för regionens företag

Nu får regionens företag chansen att växa på ett hållbart sätt i ett branschöverskridande projekt. Bakom satsningen står Nordic Infracenter som vill skapa nya tillväxtsynergier mellan järnvägs- & logistiksektorn och tillverkningsindustrin. Kanske är det just ditt företag som ska vara med på resan?

Nu drar det igång – ett sprillans nytt tillväxtprojekt som ska hjälpa regionens företag att vässa sig inför framtiden. Bakom satsningen står Nordic Infracenter och Nässjö Näringsliv AB, Nässjö kommun, i nära samarbete med Region Jönköping.

Skapar synergier

Nordic Infracenters projektledare Anders Karlsved beskriver projektet som en spin-off på tidigare framgångsrika kompetensutvecklingsprojekt, bland annat Framtidens järnväg och Growkomp.

–Om Framtidens järnväg fokuserade helt på järnvägsbranschen och Growkomp på tillverkningsindustrin så är vår nya satsning ett sätt att skapa synergier mellan dem båda och att inkludera ännu fler aktörer, förklarar Anders Karlsved.

–Grundtanken i det här projektet är hållbar utveckling, både ekonomiskt och miljömässigt. Nordic Infracenter har ett unikt nätverk som bygger på järnvägsbranschen och dess samarbetspartners. Tillsammans kan vi få ihop hela den gröna kedjan med fossilfria transporter till och från Europa vilket gynnar vår tillverkningsindustri både avseende export och komponentförsörjning. I det här projektet vill vi inkludera våra befintliga medlemsföretag, från operatörer till leverantörer och konsulter, för att i sin tur koppla samman dem med industrin och övrig logistiksektor så att vi tillsammans kan få till en hållbar omställning och skapa tillväxt i det regionala näringslivet.

Maffigt utvecklingspaket

I den första fasen som sträcker sig fram till och med slutet på februari 2023 kommer ett 50-tal företag att delta i en förstudie.

– Vi kommer att gå ut och träffa företagen för att analysera behoven och stötta företagen där de står idag. I en andra fas kommer vi att presentera olika utvecklingspaket där utvalda företag får coachning och utbildning inom olika områden, berättar Anders Karlsved.

– Redan nu är flera spännande samarbetspartners klara. Bland annat kommer RISE att delta i ett projekt avseende klimatdeklaration av komponenter och produkter. Sundberg Sustainablility kommer att guida deltagande företag i deras hållbarhetsarbete och Codeq deltar med strategier inom kompetensförsörjning. För coachnings- och företagsutvecklingsdelen har man engagerat den internationellt ledande managementkonsulten Magnus Penker. 

”Hållbar tillväxt i regionen”

Claes Johansson, som är VD för Nässjö Näringsliv AB, har stora förväntningar på projektet.

– Att tänka branschöverskridande är nyckeln till att skapa hållbar tillväxt i vår region. Vi ser många beröringspunkter med företag som inte är direkt kopplade till järnvägen. Med det här projektet breddar vi och tar in hela leveranskedjan. Allt med målet att stärka företagens konkurrenskraft med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

Har ditt företag intresse av att delta? Varmt välkommen att hör av dig till Anders Karlsved på Nordic Infracenter för att boka in ett möte under hösten!

anders.karlsved@nordicinfracenter.se

← Gå tillbaka

Fler nyheter