Blanketter och e-tjänster

Arbetsförmedlingen

BLANKETTER OCH INTYG

Här finns diverse blanketter, intyg och informationsblad för arbetsgivare.Arbetsmiljöverket

E-TJÄNSTER OCH BLANKETTER FRÅN ARBETSMILJÖVERKET

Här hittar du information om och hänvisningar till Arbetsmiljöverkets e-tjänster och blanketter, sökbara register samt deras publikationer.Elsäkerhetsverket

ANMÄL EN ELOLYCKA ELLER TILLBUD

Du har väl inte glömt bort att anmäla din elolycka eller tillbud? Genom att anmäla olyckan eller tillbudet till Elsäkerhetsverket bidrar du bland annat till ökade kunskaper om hur olika händelser kan förebyggas.Försäkringskassan för arbetsgivare

E-TJÄNSTER FÖR ARBETSGIVARE

Här finns Information och blanketter.BLANKETTER FÖR ARBETSGIVARE

Här finns ett flertal blanketter ordnade i olika områden.Trafikverket

BLANKETTER OCH MALLAR TILLHÖRANDE STYRANDE DOKUMENT

Här finns mallar och blanketter som används för att ta fram underlag, eller för rapportering till Trafikverket som berör planering, styrning och kontroll av anläggningen.