Blanketter och e-tjänster

Arbetsförmedlingen

Blanketter och intyg för arbetsgivare

Här hittar du blanketter, intyg och informationsblad som du kan behöva som arbetsgivare.

Arbetsmiljöverket

E-tjänster och blanketter

Ska du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd gör du det via en e-tjänst eller blankett. Här hittar du även sökbara register.

Elsäkerhetsverket

Anmäl en elolycka eller tillbud

Har du varit med om en elolycka eller tillbud? Anmäl det till Elsäkerhetsverket. Genom att följa upp elolyckor får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur olyckor och tillbud kan förebyggas.

Försäkringskassan för arbetsgivare

E-tjänster för arbetsgivare

Här finns Information och blanketter.

Blanketter för arbetsgivare

Här hittar du blanketter för dig som är arbetsgivare. De är uppdelade i olika kategorier.

Trafikverket

Blanketter och mallar som tillhör styrande dokument

Här finns mallar och blanketter som används för att ta fram underlag, eller för rapportering till Trafikverket som berör planering, styrning och kontroll av anläggningen.