Arbetsmiljödag för Entreprenadföretag, skyddsombud

Arbetsmiljödag för Entreprenadföretag

Målgrupp

För dig som är chef, ledare, HR-medarbetare, ledamot i skyddskommitté eller har uppdrag som arbetsmiljöombud/skyddsombud.

Syfte och mål

Att vara arbetsmiljöombud, skyddsombud eller chef med arbetsmiljöansvar är en fantastisk möjlighet. Det finns utmaningar och svårigheter i alla organisationer och de behöver man ta hänsyn till. Det finns också stora möjligheter att skapa friska, meningsfulla och framgångsrika organisationer när man har fokus på just det.

Syftet med dagen är att skapa kunskap om och en förståelse för roller i arbetsmiljöarbetet, kopplingen arbetsmiljö – verksamhetsutveckling samt det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Målet är att ge inspiration, kunskap och några verktyg i det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

Dagen kommer bland annat ge svar på:

  • Hur kul kan man ha på jobbet?
  • Vilken påverkan har arbetsmiljön på våra prestationer?
  • Samband arbetsmiljö – verksamhetsutveckling – samhälle?
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet, rättigheter och skyldigheter.
  • Risk eller frisk?
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – vad handlar det om?

Dag, tid och plats

Fredag 12 oktober 2018 kl. 9.00-15.00

Nässjö Näringsliv AB, Karlagatan 3 i Nässjö. Max 15 deltagare.

Investering

Pris 595 kronor per deltagare, exklusive moms (lunch ingår i avgiften)

I utbildningen ingår kursmaterial och deltagaren kommer efter genomförd kurs att erhålla kursintyg.

Information och anmälan

För övrig information kontakta Margareta Carlsson, telefon 0380-203 31, SMS 070-722 37 34, e-post: margareta.carlsson@solbergastation.se

Sista anmälningsdag Torsdag 4 oktober 2018.

Vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.

 

← Gå tillbaka