Hur kan du arbeta för att stärka din position som en attraktiv arbetsgivare, både mot befintlig och framtida personal?

Nu har du en unik möjlighet att delta i ett spännande samarbetsprojekt med fokus på Employer Branding! Projektet kommer att drivas i samverkan mellan Framtidens Järnväg, Viktor Dahl som är en eldsjäl inom området och studenter från Jönköpings Universitet. Du som deltar i projektet kommer att få chansen att upptäcka fördelarna med att arbeta med dina interna processer för att bli en attraktiv arbetsgivare. Dessutom får du nya kontakter och utvecklingsmöjligheter med akademin.

Resultatet av detta samarbetsprojekt kommer att presenteras i en slutrapport. Denna rapport kommer att bli offentlig och spridas via olika medier samt presenteras på kommande seminarier. Du som deltar kommer naturligtvis att anonymiseras i rapporten

Projektet kommer att arrangeras i Nässjö, men du som har ett företag utanför regionen är också välkommen med att anmäla ditt intresse.

Kostnader
Delaktighet i detta samarbetsprojekt är kostnadsfritt.

Anmäl är stängd!
Du som vill anmäla ditt intresse av att delta i detta samarbetsprojekt, eller få mer information, kontakta Hans-Inge Almgren 070-5939116 eller hans-inge.almgren@nordicinfracenter.se.

OBS! Endast plats för 4-5 företag.

Process och tidsplan

← Gå tillbaka