HLR
Varför är det viktigt att starta HLR direkt?
Jo, för att du syresätter alla celler. Om cellerna inte får syre dör de snabbt och går inte att återuppliva. Hjärnans celler är extremt känsliga för syrebrist och tar skada redan efter 4 – 5 minuter.

 

GRUNDUTBILDNING I VUXEN HLR

Deltagare i vuxen-HLR får lära sig att utföra:

– HLR
– Använda en hjärtstartare
– Åtgärder vid luftvägsstopp

Utbildningen består av teoretisk inlärning och praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort

Tidsåtgång 2-3 timmar beroende på kursform och antal deltagare

Inga förkunskaper krävs

Lärandemål i grundutbildning i Vuxen HLR

Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:
– identifiera hjärtstopp
– larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
– utföra HLR med god kvalitet
– lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.
– vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
– förstå vikten av regelbunden träning

Lärandemål för avsnitt 2, Hjärtstartare

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:
– identifiera hjärtstopp
– larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
– starta hjärtstartaren och följa instruktioner
– utföra HLR med god kvalitet
– vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR
– förstå vikten av regelbunden träning

Lärandemål för avsnitt 3, Luftvägsstopp

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:
– identifiera luftvägsstopp
– utföra ryggslag och buktryck
– larma 112
– utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp.
– vara motiverad att vid luftvägsstopp ge livräddande åtgärd
– förstå vikten av regelbunden träning

Pris för HLR utbildning:

4950:- exkl. moms för medlemsföretag i Nordic Infracenter
5500:- exkl. moms för övriga

Max 12 deltagare per grupp
Brandservice håller utbildningen på orterna Nässjö, Jönköping, Kalmar och Mönsterås
Övriga orter kontakta Alexander för offert

Anmälan, frågor och kontaktperson till:

Alexander Eklund, Alexander@Brandservice.se telefon 0380-700 95

← Gå tillbaka