Heta Arbeten
Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning t ex svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

 

Nyhet! Nu finns en digital tillstånds- och kontrollista för Heta Arbeten!

Nu har du som har ett giltigt certifikat Heta Arbeten tillgång till den nya digitala tillstånds- och kontrollistan för Heta Arbeten. Den är framtagen för att höja säkerheten, effektivisera arbetet och för att underlätta ditt jobb som tillståndsansvarig ute på fältet. Listan fungerar bäst på mobiltelefon eller läsplatta med går självklart även att använda på en dator. Genom din inloggning på Mina sidor får du tillgång till tillståndslistan och alla dessa funktioner. Läs hela nyheten här>>

Kursinnehåll

Kursen omfattar bland annat brandkunskap, riskbedömning, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter, organisation och ansvar på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Målsättning/syfte

Efter utbildningen ska kursdeltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet 

Kursen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.

Certifiering

Certifikat tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller kursdeltagaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat. Certifikaten distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som kursdeltagaren uppgett vid anmälan. Det tar cirka 1 vecka från det datum då kursdeltagaren blivit godkänd på certifieringstestet.

Har du dator, surfplatta eller smartphone rekommenderar vi att du tar med denna vid utbildningstillfället, det finns även några att låna. Certifieringstestet ska göras på plats och godkänd id handling ska uppvisas.

Förkunskaper

Krävs ej

Om utbildaren

Anders Ljunggren, 62år FD brandman med över 20 års erfarenhet av att utbilda inom brandutbildningar

Tid och Plats

9 maj kl. 08:00-15:00 Brandservice AB, Höregatan 9, Nässjö

Kostnad

2790:- exkl. moms för medlemmar i Nordic Infracenter
3100:- exkl. moms för övriga

I priset ingår fika och lunch

Anmälan gör du till 

Alexander Eklund, Alexander@Brandservice.se telefon 0380-700 95

Andra har även anmält sig till Grundutbildning i Vuxen HLR

Frågor, kontaktperson

Alexander Eklund, Alexander@Brandservice.se telefon 0380-700 95

 

← Gå tillbaka