Ingenjörsspåret

Ingenjörsspåret

Vill du gå från tanke till handling!

Har du en idé som kan utveckla ditt företag, eller brottas du med en utmaning som du söker en lösning på?

Många gånger finns tankar om hur saker och ting skulle kunna göras bättre. Det kan vara att finna en teknisk lösning, en produkt eller arbetsprocess. Det kan också vara rent organisatoriska förbättringar i företaget som att hitta effektivare mötesformer eller en ny arbetsfördelning. Nu kan du få hjälp med att konkretisera din idé och testa om den går att realisera.

Vi kommer att arbeta i grupper som leds av erfarna processledare. Tillfällena arrangeras i Nässjö, men du som har ett företag utanför regionen är också välkommen att delta.

Sveriges Ingenjörer har tillsammans med 35 företag i Jönköpings län tagit fram en modell för att utveckla mindre företag. Dessa företag finns inom plast- trä- gjuteri -och skärande bearbetning. Nu har turen kommit till företag knutna till tågbranschen. Framtidens Järnväg och Sveriges Ingenjörer kommer att driva detta samarbetsprojekt tillsammans med Jönköpings Tekniska Högskola och ingenjörsstudenter.

Praktiska frågor

Vi träffas två halvdagar mellan 11.30-16.00 och startar med lunch. Pris 1 395 kronor per företag för medlemmar i Nordic Infracenter, för ickemedlemmar 1 696 kronor. Priset inkluderar även uppföljningsarbete av processledarna.

Välkommen att anmäla dig till Ingenjörsspåret

Du som vill veta mer eller vill delta, kontakta

Hans-Inge Almgren 070-5939116  hans-inge.almgren@nordicinfracenter.se eller

Annika Jederström Sveriges Ingenjörer, 070-6424324 annika.jederstrom@sverigesingenjorer.se

 

Process och tidsplan

← Gå tillbaka