Hur vill du att ditt varumärke ska uppfattas? Dina medarbetares kundbemötande spelar en avgörande roll för hur ni lyckas bygga era kundrelationer. KundskapsTåget är en upplevelsebaserad utbildning i kundbemötande anpassad till ditt varumärke.

För vem?

Tågvärdar och chefer som ger förutsättningar för god service. Kundbemötande och service är ett samarbete mellan chefer, kundtjänst, trafikledning och ombordpersonal på tåg.

En utbildning i unikt kundbemötande

Människor är olika och vill inte bli bemötta på samma sätt. Av samma anledning väljer man också olika varumärken utifrån vem man är som person. Ett exempel är Eccos skor som ofta väljs utifrån argument som ”sköna att gå i” och ”bra för mina fötter”.

Varumärket har en vänlig och omtänksam personlighet som kan förstärkas av den service säljaren ger.

När personlig service, tjänstens innehåll och reklamens argumentation alla följer varumärkets röda tråd, då har vi stora möjligheter att bli trovärdiga och skapa goda kundrelationer. Tillsammans med oss kan du träna på service och tjänster anpassade till dina kunder.

KundskapsTåget – upplevelsebaserad utbildning

Vi gör en förstudie kring hur ni vill bli uppfattade av kunderna och summerar denna i en kommunikationsplattform för er service. Plattformen ligger till grund för utbildningen som genomförs tillsammans med skådespelare ombord på ett tåg där medarbetarna känner igen sig och får möta ett antal olika kundtyper. De scenarier tågvärdar och chefer får uppleva och diskutera är utvalda för att de är avgörande i arbetet med att leva upp till er värdegrund och varumärkeslöfte.

Ring för anmälan och utvärdering av kundbemötande. 
 Hänvisa till ”erbjudande för intressenter i Nordic Infracenter”.

Matz Magnusson, 076-8789090
Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling AB >>

← Gå tillbaka