Ledarskapsprogram järnväg

Ledarskapsprogram järnväg

Målgrupp
Ledarskapsprogram järnväg riktar sig till chefer och ledare i järnvägsbranschen.

Syfte och mål
Syftet är att stärka och utveckla ledarna i sin roll som ledare i verksamheten, oavsett på vilken nivå i verksamheten de arbetar.
Efter genomfört program ska deltagarna känna sig inspirerade, kompetenta och trygga i att leda medarbetare och verksamhet.

Upplägg
Utvecklingsprogrammet omfattar sex heldagar (kl. 8.30-16.30) som genomförs på Hotell Högland i Nässjö.
NB: Det kan bli justeringar i datum längre fram i programmet beroende av önskemål från deltagarna.

Del 1 måndag 8 oktober 2018: Rollen och uppdraget

Innehåll:

 • Presentationer och förväntningar
 • Det goda ledarskapet?
 • Olika ledarstilar
 • Uppdraget och rollen
 • Kunder, intressenter och representantskap
 • Ledningens frågor
 • Samverkan i ledningen

Del 2 tisdag 6 november 2018: Att leda sig själv

Innehåll:

 • Våra olika självbilder
 • Hur jag själv fungerar som människa och ledare
 • Min påverkan på andra
 • Värderingar
 • Att ha säkerhetsmedvetenhet
 • Personlig mognad och personlig effektivitet
 • Min egen utveckling

Del 3 onsdag 5 december 2018: Kommunikation och relationer

Innehåll:

 • Kommunikationens struktur och funktion
 • Kommunikations- och beteendeverktyget DISC inkl. egen analys och rapport
 • Hur människor fungerar och människors olikheter
 • Feedback och feedforward
 • Medarbetarsamtal
 • Retoriska verktyg
 • Att leda på distans: kommunikation

Del 4 onsdag 16 januari 2019: Arbetsmiljö och säkerhet

Innehåll:

 • Rättigheter, skyldigheter och ansvar
 • Regler och lagar för arbetsmiljö och järnvägssäkerhet
 • Teknisk, fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Riskbedömningar och konsekvensbeskrivningar inom järnvägen och dessas styrning
 • Stress, stresseffekter och stresshantering
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Systematiskt säkerhetsarbete

Del 5 tisdag 12 februari 2019: Prestationer och mål

Innehåll:

 • Att verka genom andra
 • Sätta och nå olika typer av mål
 • Odla önskade resp. nödvändiga beteenden och prestationer
 • Bevaka och styra säkerhetsansvar
 • Hantera och utveckla grupper
 • Konflikthantering
 • Att leda på distans: prestation

Del 6 måndag 11 mars 2019: Att verka i ett sammanhang

Innehåll:

 • Sammanhanget – kontexten
 • Varumärke
 • Värdegrund, etik och moral
 • Företagskultur
 • Säkerhetspolitik och säkerhetskultur 
 • Hållbarhetsarbete
 • Förändringsarbete

Mellan kursdagarna har deltagarna hemuppgifter av reflektion- eller ”feed forward”-karaktär.

Programmet ska genomföras med interaktivitet och inkludering som ledord så att det präglas av engagemang och delaktighet.

Konsulterna/lärarna arbetar hela tiden tillsammans med gruppen i dialog, använder frågor som väcker reflektion och engagemang, tar fram gruppens egna exempel och behov och kopplar samman olika delar med varandra till en samverkande helhet.

Det är viktigt att hela programmet genomförs på ett sätt som är vardagsnära och verksamhetsförankrat samt odlar nyfikenhet. Ledarna ska känna att de i varje del förstår kopplingen till sitt dagliga arbete och ser den praktiska användningen av kunskapen och verktygen.

Efter genomförd utbildning mottar deltagarna intyg inkl. kursplan.

Föreläsare/ lärare / konsulter
Leder och utbildar i programmet gör Margareta Carlsson, managementkonsult och executive coach, Michael Carlsson, konsult och specialist i järnvägsfrågor samt Kenneth Sörestedt, konsult järnväg och arbetsmiljö. Utöver det kan det utifrån hur programmet utvecklas förekomma föreläsningar även av andra konsulter. Länk till pdf >>

Investering
Pris per deltagare:
28 900 kr exkl. moms för intressenter i Nässjö Näringsliv/Nordic Infracenter resp. 33 900 kr exkl. moms för övriga.
I priset ingår utbildningsdokumentation och intyg samt för-/eftermiddagsfika och lunch under kursdagarna. Max 12 deltagare per kurs.

Information och anmälan
För intresseanmälan och övrig information kontakta Margareta Carlsson,
telefon 0380-203 31, SMS 070-722 37 34, e-post: margareta.carlsson@solbergastation.se

Sista anmälningsdag
Fredag 7 september 2018.

Utbildningsanordnare
Utbildningen planeras och genomförs av Solberga station AB.
Ansvarig hos kursanordnaren är Margareta Carlsson,
telefon 0380-203 31, SMS 070-722 37 34, e-post:
margareta.carlsson@solbergastation.se

← Gå tillbaka