Marknadsföring som skapar värde för kunden

Begrepp som nytta och värde är viktiga när kunden väljer ditt varumärke. De flesta vet att Volvos löfte till kunden är säkerhet. Bilarnas egenskaper måste leva upp till löftet och bevisa att det är sant. Då blir kunderna lojala och beredda att betala lite mer.

Ta fram en vision och manual för hur du vill skapa nytta och värde för dina kunder tillsammans med Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling. Den här plattformen är ett viktigt verktyg vid produktutveckling och utveckling av nya tjänster. Men, även i kontakter med reklambyråer och andra konsulter.

För vem?

Seminarium och marknadsanalyser för ledningsgrupper som vill hitta fokus i sin marknadsföring och skapa ett underlag för produktutveckling, nya tjänster och kundbemötande.

Vad?

  • Framtagning varumärkesmanual med beskrivning av hur företaget ska skapa nytta och värde för sina kunder.
  • Definition av produktegenskaper och tjänster som skapar kundnytta.
  • Beskrivning av målgrupp och kundbehov med hjälp av intervjuer och marknadsundersökningar.
  • Positionering av företagets varumärke inom vald produktkategori.
  • Registrering av immateriella värden som varumärke
  • Inspiration av medarbetare kring vision och varumärkeslöfte.

 

Ring för anmälan och genomgång av checklista för ditt varumärke. Hänvisa till ”erbjudande för intressenter i Nordic Infracenter”.

Matz Magnusson, 076-8789090
Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling AB >>

← Gå tillbaka