Praktisk Entreprenadrätt

Praktisk Entreprenadrätt

Nordic Infracenter bjuder tillsammans med Advokatfirman Glimstedt in till seminarium om praktisk entreprenadrätt.

Inom bygg, anläggning, installation och fastighetssektorn är tvister vanliga. En kurs i praktisk entreprenadrätt är ett bra sätt att vara informerad om vilka regler som gäller samt för att undvika tvister som tar tid, energi och pengar. Kunskaper i entreprenadrätt i många fall är avgörande för att man ska uppnå eller överträffa det förväntade ekonomiska resultatet av ett projekt.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med entreprenadprojekt, som t.ex. byggherre, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, entreprenör, underentreprenör, konsult, projektledare eller ombud och som redan har goda kunskaper inom entreprenadrätten och som vill fördjupa kunskaperna.

Vid entreprenadavtal och genomförande av entreprenader uppkommer tolkningsfrågor. Ofta framkommer även omständigheter som varken beställare eller entreprenör kände till eller hade räknat med. Detta leder till diskussioner och ibland tvister. Fokus för seminariet ligger på att med praktiska frågor och fall från verkligheten ge användbara verktyg att hantera vanligt förekommande situationer samt ge tips på hur man med hjälp av rätt utformade avtal kan undvika fallgropar.

Seminariet behandlar:

 • Allmänna principer för avtalstolkning
 • Hur bestäms omfattningen av entreprenörens åtagande?
 • Hur förhåller sig olika handlingar i ett entreprenadavtal till varandra?
 • När ansvarar entreprenören för funktion?
 • Praxis från Högsta domstolen.
 • Hur utformas entreprenadavtalet på bästa sätt och vilka fallgropar bör man vara uppmärksam på?
 • Hur kan man undvika att underförstådda avtal uppstår under projekten på grund av agerande/passivitet?
 • Hur säkrar man bevisning om avtal eller dess innehåll?
 • Vilka formaliaregler gäller för entreprenörens olika krav på ersättning?
 • Hur ska ÄTA-arbeten prissättas?
 • Vilka frister och tider gäller för olika krav?
 • Vad händer vid en avbeställning av ett entreprenadarbete?
 • Vad händer om entreprenadavtalet hävs?
 • Vad händer om entreprenaden inte blir färdig i rätt tid?
 • När har entreprenören rätt att avbryta sitt arbete?

Deltagare är välkomna att i förväg skicka in frågor som sedan behandlas under seminariet.

Mejla dina frågor till Håkan Unbeck >>

Seminariet hållas av Advokatfirman Glimstedt Håkan Unbeck och Jonas Ågren.

Plats: Parkgatan 6, Jönköping

Program 2019-03-15

09.00 – 10.15      Pass 1

10.15 – 10.30       Fika

10.30 – 12.00      Pass 2

12.00 – 13.00      Lunch

13.00 – 16.00      Pass 3

Kostnad

795:- exkl. moms för medlemmar i Nordic Infracenter
995:- exkl. moms för övriga

I priset ingår fika och lunch.

Anmäl är stängd!

Deltagarantal är begränsat till 12 personer.

Sista anmälningsdatum: Fredag 8 Mars

Vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.

 

← Gå tillbaka