Välkommen till
Nordic Infracenter!

Vilka är vi?

Nordic Infracenter

Nordic Infracenter har ambitionen att bli ett nav för järnvägsföretag i Sverige. Vi gör konkreta insatser för att stärka små- och medelstora järnvägsrelaterade företag samt utbildningsaktörer, för att utveckla deras konkurrenskraft. Det gäller såväl den lokala som den regionala, nationella och internationella marknaden. Järnvägsbranschen står inför stora utmaningar gällande såväl kompetensförsörjning som utbildning och säkerhet – Nordic Infracenter är ett initiativ för att på kort och lång sikt möta dessa utmaningar i tät samverkan med viktiga samarbetspartners. Nordic Infracenter bidrar till att marknadsföra och positionera regionen som en betydelsefull och ledande aktör inom den nordiska järnvägsrelaterade sektorn. Det är ingen slump att initiativet till Nordic Infracenter togs i Nässjö: här finns en lång historia av järnvägskompetens. Sett ur ett geografiskt järnvägsperspektiv är Nordic Infracenter centralt beläget, med Göteborg, Stockholm och Malmö på cirka två timmars avstånd. Det är också den enda orten i landet med järnväg i sex utgående riktningar. Nordic Infracenter vill även vara centralt belägen i bildlig mening: här kommer järnvägsbranschen samman, bland annat i kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning.

Nätverksbyggande

Bidra till att ge järnvägsrelaterade företag en bredare bas av kompetens och samarbetspartners.

Forskning och utveckling

Driva framtidsfrågor inom järnvägsbranschen.

Arbetskraftsförsörjning

Göra branschen mer attraktiv för arbetssökande och studerande.

Kompetensutveckling

Anordna konferenser, event och utbildningstillfällen för att bidra till höjd kunskap.

Samarbeten

Underlätta för studerande att hitta praktikplatser, detta för att långsiktigt skapa ett större underlag av anställningsbar arbetskraft.

Säkrare arbetssituationer

Vara drivande i utveckling av teknik och utbildningsformer, för att skapa säkrare arbetssituationer.

Affärsutveckling

Tillhandahålla och förmedla konsulter och stödresurser för, i första hand, små och medelstora företag inom den järnvägsrelaterade branschen, för att utveckla både företagens verksamhet och lönsamhet.

I vårt register kan du söka efter företag, produkter och tjänster inom järnvägssektorn

GÅ TILL SÖK

Nyheter från Nordic Infracenter