Utbildningar & Event

09/12/2019 | 09.00-12.00 | Nässjö

Employer Branding för järnvägsbranschen

Hur kan du arbeta för att stärka din position som en attraktiv arbetsgivare, både mot befintlig och framtida personal?

24/01/2020 | 9:00-12:00 | Karlagatan 3, Nässjö

Arbetsrätt – kurs för grundläggande kunskap

Kursen i arbetsrätt vänder sig till dig som arbetar med personalfrågor. Målet med kursen är att du ska få en grundläggande kunskap i arbetsrättslig lagstiftning och insikt i vad som är viktigt att tänka på när personal anställs, vad det innebär att ha anställda och när och hur en anställning kan avvecklas.

Järnvägsfrukost

31/01/2020 | 07.30-09.00 | Hotell Högland, Nässjö

Järnvägsfrukost

Mingla, utbyt idéer och ät frukost tillsammans med oss från Nordic Infracenter och andra järnvägsrelaterade företag!

Boka tid för utbildning | Framtidsvägen 1, Nässjö

Kurser och kompetensutveckling inom järnväg och infrastruktur med säkerhet i fokus

På Nässjöakademin har du möjlighet att utbilda och fortbilda ditt företag inom järnvägsrelaterade områden. Skolan har bl.a. Handledarutbildning, utbildningen Säkrare förare och ERTMS/ETCS - en utbildning som förbereder dig att köra fordon med ETCS-utrustning och fordon på ETCS-bana.

Boka tid för utbildning | Nässjö, Jönköping, Kalmar, Mönsterås

Grundutbildning i Vuxen HLR

De första minuterna efter en olycka kan vara avgörande för hur stora chanser en skadad har att överleva och hur allvarliga följderna blir. Personalen är inte bara den enskilt största kostnaden i ett företag. Det är, i nästan alla företag, också den absolut största tillgången. Investera i din personal! Boka utbildningen redan idag.

|

Hitta fler utbildningar och event på nnab.se

Hittar du inte utbildningen som du söker? På nnab.se finns fler utbildningar, kurser, event och seminarium.

Boka datum för utbildning | Lämna in önskemål på ort

DEKRA utbildningar inom Järnväg

Innan man kan ta en infrastruktur, ett fordon eller ett tekniskt system i drift måste man ha Transportstyrelsens godkännande. För att göra denna process smidig, effektiv och med största nytta för er erbjuder vi en utbildning där det ges vägledning till ett godkänt system.

Boka tid för seminarium och utbildning | Lämna in önskemål på ort

KundskapsTåget – en utbildning i unikt kundbemötande

Hur vill du att ditt varumärke ska uppfattas? Dina medarbetares kundbemötande spelar en avgörande roll för hur ni lyckas bygga era kundrelationer. KundskapsTåget är en upplevelsebaserad utbildning i kundbemötande anpassad till ditt varumärke.

Boka tid för utbildning | Lämna in önskemål på ort

Virtuellt Ledarskap – att leda på distans

Idag har tekniken gjort att vi kan befinna oss var som helst och ändå kunna göra ett jobb. Det finns mängder med fördelar med detta men också många hinder. Denna utbildning skapar förståelse för hur du kan jobba med ditt virtuella team så att de ändå har en känsla av att ni är ETT team och att du som ledare är närvarande utan att vara det geografiskt.

Boka tid för seminarium och utbildning | Lämna in önskemål på ort

Marknadsföring som skapar värde för kunden

Seminarium och marknadsanalyser för ledningsgrupper som vill hitta fokus i sin marknadsföring och skapa ett underlag för produktutveckling, nya tjänster och kundbemötande.

Tidigare utbildningar och event

14/10/2019 | Kl. 8:00-16:00 | Göteborg

Grundkurs Instruktionsförare

Instruktionsförarutbildning: Efter genomförd utbildning har man erhållit en fördjupning och repetition av elteknik, diesellära, broms, fordonsteknik, TTJ och ATC.

08/10/2019 | Kl. 9:00-17:00 | Elmia Jönköping

Träffa oss på Nordic Rail 2019

Projektet Framtidens Järnväg arrangerar i år en samlingsmonter för att lyfta fram nyheter och innovationer som kan bidra till utveckling av järnvägsbranschen. Kom och ta del av Nordic Rails mest innovativa samlingsplats. Vi finns i monter nr B05:68.

09/05/2019 | Kl. 08:00 - 15:00 | Brandservice AB, Höregatan 9, Nässjö

Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning t ex svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

30/04/2019 | Kl. 08:00 | Nässjö

Projektledare entreprenad och infrastruktur

Entreprenad- och infrastrukturbranschen står inför stora utmaningar. Kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning behövs för att kunna möta de aviserade satsningarna på den nationella infrastrukturen. Nässjöakademin planerar därför tillsammans med branschen att lämna in en ansökan för en ny skräddarsydd yrkeshögskoleutbildning inom området.

15/03/2019 | Kl. 09:00-16:00 | Parkgatan 6, Jönköping

Praktisk Entreprenadrätt

Praktisk entreprenadrätt seminariet vänder sig till dig som arbetar med entreprenadprojekt, som t.ex. byggherre, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, entreprenör, underentreprenör, konsult, projektledare eller ombud och som redan har goda kunskaper inom entreprenadrätten och som vill fördjupa kunskaperna.

Solberga station

05/03/2019 | Kl. 10:00-18:00 | Hotell Högland, Nässjö

BAM Järnväg i Nässjö

Bättre Arbetsmiljö, BAM, är en grundkurs i just arbetsmiljö. Den ger kunskap om och en god förståelse för roller i arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöns betydelse för organisation och medarbetare, samt det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet, så att deltagaren har en god grund att stå på i arbetsmiljöarbetet. Du får med dig såväl kunskap som redskap och inspiration och BAM utgör en stabil grund för arbetsmiljöarbetet att vila på.

Solberga station

07/02/2019 | Kl. 10:00-18:00 | Stockholm

KOM Järnväg i Stockholm

Påbyggnadskurs i arbetsmiljö speciellt riktad till järnvägsbranschen. Den här kursen behandlar människors och gruppers olikheter och kommunikation. Vi kikar på kommunikation ur olika perspektiv, retoriska grepp, konflikthantering och förändringskommunikation. KOM Järnväg ger dig inspiration, kunskap och verktyg att använda dig av i din roll.

Solberga station

05/02/2019 | Kl. 10:00-18:00 | Stockholm

FRISK Järnväg i Stockholm

Påbyggnadskurs i arbetsmiljö speciellt riktad till järnvägsbranschen. Kursen handlar om hur man kan arbeta förebyggande ur ett salutogent perspektiv, vilket innebär att lägga tonvikt på de faktorer som bringar hälsa s.k. friskfaktorer. Vi tittar närmare på områden som t.ex. trivsel, hälsofrämjande, styrkefokus och hur man arbetar förebyggande för att undvika stress, kränkande särbehandling och droger. FRISK Järnväg ger dig såväl kunskap som verktyg att ligga steget före och inspiration med dig hem.

25/01/2019 | Kl. 09:00-13:00 | Nässjö Näringsliv, Karlagatan 3

Grundläggande Entreprenadrätt

En kurs i grundläggande entreprenadjuridik är ett bra sätt att vara informerad om vilka regler som gäller och för att undvika tvister som tar tid, energi och pengar. Kunskaper i entreprenadrätt i många fall är avgörande för att man ska uppnå eller överträffa det förväntade ekonomiska resultatet av ett projekt.

Solberga station

24/01/2019 | Kl. 10:00-18:00 | Stockholm

RISK Järnväg i Stockholm

Påbyggnadskurs i arbetsmiljö speciellt riktad till järnvägsbranschen. Riskbedömning innefattar även konsekvensbedömning och riskhantering ur olika perspektiv. Detta område är en grundbult i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i järnvägens säkerhetskultur. Kursen ger kunskap om och en god förståelse för riskbedömning ur såväl tekniskt och fysiskt hänseende som organisatoriskt och socialt.

Solberga station

22/01/2019 | Kl. 10:00-18:00 | Stockholm

SAM Järnväg i Stockholm

Påbyggnadskurs i arbetsmiljö speciellt riktad till järnvägsbranschen. Vi fördjupar oss i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att öka förståelse och ge praktiska verktyg kring hur man kan arbeta såväl proaktivt som reaktivt på ett systematiskt sätt med sitt arbetsmiljöarbete.

Solberga station

03/12/2018 | Kl. 10:00-18:00 | Stockholm

BAM Järnväg i Stockholm

Bättre Arbetsmiljö, BAM, är en grundkurs i just arbetsmiljö. Den ger kunskap om och en god förståelse för roller i arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöns betydelse för organisation och medarbetare, samt det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet, så att deltagaren har en god grund att stå på i arbetsmiljöarbetet. Du får med dig såväl kunskap som redskap och inspiration och BAM utgör en stabil grund för arbetsmiljöarbetet att vila på.

Solberga station

28/11/2018 | Kl. 10:00-18:00 | Hotell Högland, Nässjö

FRISK Järnväg

Friskfaktorer och hälsofrämjande. Årlig repetition och påbyggnad är att rekommendera både från arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. FRISK Järnväg är en påbyggnad efter BAM Järnväg. Kursen inkluderar inledningsvis nyheter på arbetsmiljöområdet, exempelvis förändringar i regelverket och aktuella och yrkesrelevanta arbetsmiljöfrågor i omvärlden.

Solberga station

26/11/2018 | Kl. 10:00-18:00 | Hotell Högland, Nässjö

RISK Järnväg

Risker, konsekvensbedömning och riskhantering. Årlig repetition och påbyggnad är att rekommendera både från arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. RISK Järnväg är en påbyggnad efter BAM Järnväg. Kursen inkluderar inledningsvis nyheter på arbetsmiljöområdet, exempelvis förändringar i regelverket och aktuella och yrkesrelevanta arbetsmiljöfrågor i omvärlden.

22/11/2018 | Kl. 9:45-16:30 | Hotell Högland, Nässjö

Framtidens järnväg – temakonferens om innovation och utveckling 22 november

Missa inte årets viktigaste konferens! Framtidens järnväg är beroende av innovationer och produktutvecklingsprojekt där både små och stora företag har möjlighet att påverka utvecklingen. Följ med på en resa under dagen som inspirerar och ger konkreta exempel på hur en sådan process kan se ut. Under dagen ges även konkreta exempel på hur ett företag kan finansiera och använda studenter och ingenjörer för att förstärka sitt innovationsarbete. Välkomna till denna inspirerande framtidsdag i Nässjö.

19/10/2018 | Kl. 08:15 - 12:00 | Hotell Högland, Nässjö

Hanteringen av skyddskläder kan vara livsavgörande

Syns du inte - finns du inte! Hanterar ni era skyddskläder på ett ekonomiskt och säkert sätt? Nordic Infracenter och Berendsen anordnar ett event kring skyddskläder, som kan hjälpa er till en ekonomisk, säker och miljömässig hantering och logistik.

Solberga station

12/10/2018 | Kl. 09:00-15:00 | Nässjö

Arbetsmiljödag för Entreprenadföretag

Du som jobbar inom entreprenad, vad tänker du om vi säger ”arbetsmiljö”? Tänker du lagar och regler eller förhållningssätt eller trivsel eller arbetskamrater eller säkerhet eller…? Och vilken känsla väcker ordet hos dig? Det finns en koppling mellan arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Du som vill få inspiration, kunskap och några verktyg i ditt fortsatta arbetsmiljöarbete ska komma den här dagen!

Solberga station

08/10/2018 | Kl. 8:30-16:30 | Hotell Högland, Nässjö

Ledarskapsprogram järnväg

Ett program anpassat till dig som är chef och ledare i järnvägsbranschen i syfte att stärka och utveckla dig i din roll som ledare, oavsett på vilken nivå du arbetar. Efter genomfört program ska du känna dig inspirerad, kompetent och trygg i att leda medarbetare och verksamhet.

09/02/2018 | Kl. 09:00 | Nässjö

Offentlig upphandling med entreprenadrättsligt fokus

Kursen vänder sig till dig som lämnar eller vill börja lämna anbud i entreprenadupphandlingar. Du får en praktisk genomgång om vilka förändringar som har skett i de nya upphandlingslagarna och hur det påverkar dig som entreprenör?