Projekt

För att möta järnvägs- och transportsektorns behov driver vi riktade projekt som effektivt kan bidra till att öka verksamheternas konkurrenskraft. Våra projekt sker ofta i samverkan med ledande aktörer inom forskning, utveckling och samhällsbyggnad.

Pågående projekt

Avslutade projekt

Nyheter

24 mars 2022
Efter tre år har projektet Framtidens Järnväg anlänt till en viktig station – den andra resultatkonferensen med bred uppslutning från branschen. Projektet har syftat till…
11 januari 2022
Som en del av projektet Framtidens Järnväg initieras både samarbetsprojekt och forskningsuppdrag för att belysa utvecklingsområden inom järnvägsbranschen. Projektet finansieras bland annat av Region Jönköping,…
08 november 2021
Bristen på underhållspersonal för spårgående fordon är gigantisk Tusentals tekniker saknas för fordonsunderhåll de närmaste fem åren enligt studier som Nordic Infracenter genomfört inom ramarna…

Vill du veta mer om våra projekt?