Seko

Företagsbeskrivning

Seko har ungefär 20.000 medlemmar inom bransch Väg och ban. De arbetar med att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Medlemmarna finns i mer än 2.000 olika företag. Byggande samt drift och underhåll av vägar och järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, mark och ledningsarbeten och med dessa sammanhängande arbeten. Det är vad Sekos medlemmar inom väg och banbranschen jobbar med. Du som är medlem (eller vill bli medlem) ringer Seko Direkt 0770-457 900