Elkraftgruppen

Företagsbeskrivning

Entreprenader är deras kärnverksamhet där dom tillsammans med övriga teknikområden lämnar anbud på av Trafikverket offentliga upphandlingar inom järnvägssektorn. Andra affärsområden som dom erbjuder är konsulttjänster inom byggledning, projektledning och projektering. Elkraftgruppen tillverkar och konstruerar huvudcentraler med omkopplingsautomatik, centraler med belysningsstyrning, nödfrånkopplingsutrustning m.m.