Solberga station AB

Företagsbeskrivning

Expertkonsulter i järnvägsbranschen. De hjälper kunder att lösa problem och öka kompetens - från strategi och ledningsfrågor till operativ verksamhet i lok, verkstäder och på spår. De ger den mindre verksamheten stöd i alla förekommande frågor och den större verksamheten stöd genom riktade insatser inom sin kompetens. Exempel expertinsatser: säkerhetsstyrningssystem, kvalitetsuppföljning, utredning, riskbedömning, underhållsoptimering, trafiksäkerhetsinstruktioner, felsökning, besiktning samt chef- och ledarstöd. Exempel utbildningar: grund- och repetitionsutbildningar för trafikpersonal och verkstadspersonal. Utbildning av växlingspersonal. Ledarskapsutbildningar. Utbildningar inom arbetsmiljö, säkerhet, truck, lyft- och traversinrättningar samt personsäkerhet. Företaget är av Afa godkända utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildning, vilket innebär att kunder kan få finansieringsstöd till sådana kurser. Kontakta Solberga station AB för mer info eller läs här: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/till-dig-som-arbetsgivare/