VTI

Företagsbeskrivning

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Deras huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Dom arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.